บทความ

ออลไทยแท็กซี่ฯ มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 7


ATT7-07

 

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่ ออลไทยแท็กซี่ฯ ได้จัดโครงการ “คนขับเกรด A” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 เดือน รวมเป็นรางวัลจำนวน 251 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 รอบเดือนธันวาคม 2562 ผลการประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานขับรถ ออลไทยแท็กซี่ฯ ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 33 คน ซึ่งเป็นพนักงานขับรถที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 1. ขับรถดีและปลอดภัย โดยมีการตรวจจาก GPS 2. ไม่ปฏิเสธลูกค้า และรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด 3. นำรถเข้าตรวจสมรรถนะ และความพร้อมของรถตามกำหนด 4. ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5. ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณา จะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ นอกจากพิธีมอบรางวัล “คนขับเกรด A” แล้ว บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขับรถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงแนวคิดเพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด ได้มีการคุมเข้มให้พนักงานขับรถทุกคน นำรถเข้าตรวจเชคสภาพที่กรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุก 6
เดือนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งนำรถเข้ามาตรวจที่บริษัทฯ ตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบให้พร้อมใช้งาน เพื่อรักษามาตรฐานรถแทกซีคุณภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนขับรถแทกซี ให้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับ เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับแทกซีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

เครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ออลไทยแท็กซี่ฯ ยังมุ่งมั่นให้บริการรถแทกซีสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด สะดวกสบาย ปลอดภัยทุกการเดินทาง ซึ่งนอกจากการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยังมีรถแทกซีให้บริการในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการ

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเรียกใช้บริการแทกซีพร้อมคนขับได้ที่ Call Center 0 – 2018 – 9799 หรือ Line : @allthaitaxi ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eCwWt
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
12 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,190,000
3.
2,190,000
4.
5,939,000
5.
6,139,000
6.
2,290,000
7.
2,387,000
8.
2,649,000
9.
2,299,000
10.
4,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album