ธุรกิจ

เงินติดล้อฯ เปิดบ้านต้อนรับ คปภ. แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานยุคดิจิทอล


 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัย ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เปิดบ้านต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารกว่า 30 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง และมุมมองการทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานสอดรับกับธุรกิจยุคดิจิทอล พร้อมบอกเล่าวัฒนธรรมองค์กรชาวเงินติดล้อ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น ณ เงินติดล้อ สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์

 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้บอกเล่าภาพรวมธุรกิจ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะผู้บริหาร คปภ. เยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังนำเทคโนโลยี และดิจิทอลพแลทฟอร์มมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรับมือในการปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทอล ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการทำงานแบบ Agile การพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้วย Robotic Process Automation ตลอดจนการเพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ คปภ. ที่มุ่งสู่ความเป็น Smart OIC ทั้งหมดนี้ เป็นการสร้างโอกาสทั้งด้านการเงิน และการเข้าถึงประกันภัยให้ประชาชนได้เพิ่มขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Lcoxx
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน