ธุรกิจ

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเป้าหมายใหม่ปี 2030 จัดการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นวาระสูงสุด


เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดทศวรรษใหม่ของความรับผิดชอบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการทำงานของบริษัทฯ ไปสู่ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ท้าทายเป็นเสมือนหมุดยึดให้กับแผนงาน 2030 Progress Made Real ของบริษัทฯ และยังเป็นการวางรากฐานลึกลงไปในความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยี และข้อมูลที่ผสานรวมเข้ากับความมุ่งมั่นของมนุษยชาติ จะกลายเป็นพลังในเชิงบวกที่ช่วยขับเคลื่อนโลกเสมอมา

 

“การปลดลอคพลังของข้อมูลจะเพิ่มความก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติได้มากกว่าพลังขับเคลื่อนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า” ไมเคิล เดลล์ ประธาน และซีอีโอ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนทั้งหลายในทั่วโลกเข้าถึงขุมพลังดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

 

ผลกระทบมวลรวมจากเทคโนโลยี ขอบเขต และความเชี่ยวชาญ

ภายในทศวรรษหน้า เดลล์ เทคโนโลยีส์ จะใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมในระดับโลก รวมถึงความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่า และวัดผลได้สำหรับสังคม และโลก โดยในปี 2030 บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

 

สร้างความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน

 • รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ซื้อไป
 • นำเข้าสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) โดยกว่าครึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุหมุนเวียน
 • บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุหมุนเวียน หรือรีไซเคิลทั้ง 100 %
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานในสายซัพพลายเชน
 • ผลักดันพโรแกรมสภาพภูมิอากาศอิงตามฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยแกสคาร์บอนทั่วโรงงาน ตลอดทั้งสายซัพพลายเชน และการดำเนินงาน จนถึงลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยแกสเรือนกระจกโดยตั้งเป้าอยู่ที่ 60 % ต่อรายได้ของหน่วยธุรกิจภายในปี 2030

 

ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ

 • รับเข้าทำงาน พัฒนา และดูแลรักษาพนักงานผู้หญิงที่คิดเป็นสัดส่วน 50 % ของพนักงานบริษัทในทั่วโลก และ 40 % ของผู้บริหารงานด้านบุคลากรในระดับโลก
 • รับเข้าทำงาน พัฒนา และรักษาทีมงานที่มีเชื้อสายละติน และผิวสี/แอฟริกันอเมริกัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25 % ของพนักงานในสหรัฐอเมริกา และ 15 % ที่เป็นผู้บริหารงานด้านบุคลากรในสหรัฐอเมริกา
 • ให้ความรู้ 95 % แก่สมาชิกทีมงานทั้งหมด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอคติที่เกิดจากจิตใต้สำนึก รวมถึงการข่มขู่คุกคาม (Harassment) การเหยียดโดยไม่ได้เจตนา (Micro-Aggression) รวมถึงสิทธิพิเศษ

 

ปฏิรูปการใช้ชีวิต

 • สร้างความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้คน 1,000 ล้านคน
 • ปฏิรูปองค์กรไม่แสวงกำไรนับ 1,000 แห่งสู่ระบบดิจิทอล
 • กระตุ้นให้ 75 % ของสมาชิกทีมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อการกุศล และเป็นอาสาสมัครในชุมชน

 

จรรยาบรรณ และความเป็นส่วนตัว นับเป็นพื้นฐานของแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม และองค์กรของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2030 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางด้านความเป็นส่วนตัว และความโปร่งใส ด้วยการทำให้กระบวนการควบคุมจัดการข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงลบ และแชร์ข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะต่อยอด Passion ของทั้งพันธมิตร และสมาชิกทีมงานในเรื่องของจรรยาบรรณ และความเป็นเอกภาพ โดยนำเครื่องมือระบบดิจิทอลมาช่วย เพื่อให้ได้มุมมองเชิงลึก รวมถึงการวัดผล และติดตามประเด็นเรื่องของคอมพไลแอนศ์ โดยนำข้อมูลจากดิจิทอลมาใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

สำหรับรายการทั้งหมดของเป้าหมายปี 2030 สามารถเข้าไปดูได้ที่ delltechnologies.com/2030goals โดยเป้าหมายที่ท้าทาย และปฏิบัติได้จริงเหล่านี้ ครอบคลุมและหยั่งลึกอยู่ในธุรกิจ อีกทั้งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษย์

 

เร่งสร้างความก้าวหน้าไปด้วยกัน

ลูกค้า คือ หัวใจหลักของกลยุทธ์ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นสิ่งนำทางไปสู่ทุกการตัดสินใจของบริษัทฯ เพื่อสร้างและแจ้งให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของเป้าหมายปี 2030 นอกจากนี้ การจะหาข้อมูลจากลูกค้า บริษัทฯ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก โดยคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนของ UN (Sustainable Development Goals) และแถลงการณ์จากการประชุมกับองค์กรธุรกิจ เรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ยังได้จัดทำสำรวจสมาชิกของทีมงานเพื่อประเมินปัญหาที่สำคัญที่สุด รวมถึงโอกาสที่มองเห็นในส่วนงานที่ทำและจากทั่วโลก

 

“เรามีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการนำขุมพลังเต็มพิกัดของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ มาช่วยปฏิรูปการใช้ชีวิตของผู้คน และสังคม” คาเรน ควินโทส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “การผสานรวมสายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีของเรา ในสเกลระดับโลก พร้อมความสามารถของทีมงาน และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ในเชิงบวกได้อย่างมีนัย โดยกำหนดการสำหรับปี 2030 นั้นครอบคลุมและหยั่งลึกอยู่ในทุกสายธุรกิจ เป้าหมายที่ท้าทาย ทำให้เราก้าวไปไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยในบางกรณี เรายังคงมุ่งทำงานเพื่อหาหนทางไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับทราบว่าการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากคำมั่นสัญญาที่จริงจัง”

 

การขยายผลลัพธ์ของโครงการ Progress Made Real ต้องอาศัยการกระตุ้นผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจทั้งหมด รวมถึงความเชี่ยวชาญ และ Passion จากทั้งลูกค้า พันธมิตร และทีมงานทั้งหมด มาช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการมุ่งสู่เป้าหมาย 2030 พร้อมดำเนินการในทุกวันโดยยึดจรรยาบรรณ และความเป็นเอกภาพเป็นหลัก

 

สนับสนุน ให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาครัฐ

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ได้พัฒนาโรดแมพ 2030 Progress Made Real Public Policy เพื่อช่วยให้นำข้อมูลมาใช้ในการก้าวข้ามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในทศวรรษหน้า อีกทั้งจะให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐฯ อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตามปรารถนา เพื่อพัฒนาความยั่งยืน ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และยึดมั่นเรื่องจรรยาบรรณ และความเป็นเอกภาพ

 ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CInQK
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน