สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ขนส่งฯ เปิดอบรมใบขับขี่ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ฟรี !


กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดชั่วคราว ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 11 รุ่น

 

 

DSC_1222
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับขี่ที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างผู้ขับรถหน้าใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การอบรมดังกล่าวใช้ระยะเวลา 2 วัน  ดังนี้ วันเสาร์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

DSC_1210

กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563  มีทั้งหมด 11 รุ่น ดังนี้ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563
วันที่ 21-22 มีนาคม 2563
วันที่ 25-26 เมษายน 2563
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
วันที่ 26-27 กันยายน 2563
วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน โดยยื่นใบสมัครล่วงหน้า
ด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

เตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ เวบไซท์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 – 2271 – 8888 ต่อ 4202 – 3

*การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ เพราะจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานใช้เอกสารปลอม

7ea9ea6aajfabdikfbc56------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ, อินเทอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lQYp4
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15:09 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน