ธุรกิจ

โบช ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2020


โบช ในฐานะผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเทคโนโลยี และบริการชั้นนำของโลก สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตตามแนวคิด “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” นวัตกรรมต่างๆ จึงต้องพัฒนาไปพร้อมกับความใส่ใจทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายในหลายรูปแบบ โบช จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลโลกใบนี้ โดยได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับองค์กร กล่าวคือ โบช มุ่งมั่นที่จะให้ในทุกกิจกรรมที่บริษัทสามารถควบคุม หรือดูแลได้โดยตรงทั่วโลก มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2020

 

แท้จริงแล้ว กลุ่มโบช ได้เริ่มลดคาร์บอนฟุทพรินท์มานานแล้ว และเห็นผลประจักษ์จนแน่ใจได้ว่า ตั้งแต่ปี 2020 บริษัทจะไม่ก่อคาร์บอนฟุทพรินท์จากกิจกรรมการดำเนินงาน และพร้อมประกาศก้าวสำคัญในการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การประกาศแนวทางที่ชัดเจนของ โบช จึงน่าจะช่วยผลักดันให้องค์กรอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

 

การปราศจากคาร์บอนฟุทพรินท์ หมายความว่า โบช จะไม่ก่อเกิดแกสคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศ สำหรับกิจการที่ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม แม้การดำเนินงานบางส่วน หรือบางพื้นที่จะไม่สามารถเลี่ยงได้ และยังอาจมีการก่อแกสคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ แต่ภายในปี 2020 นี้ โบช จะทำให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยชดเชยส่วนที่ปล่อยออกไป นอกจากนี้ยังตั้งเป้าว่าภายในอีก 10 ปี หรือปี 2030 สถานการณ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศจะต้องดีขึ้นเมื่อดูจากตัวชี้วัดคุณภาพในด้านต่างๆ

 

“ประเด็นปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศนั้น แค่พูดคงไม่พอ บริษัทฯ มุ่งมั่นทำให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน ณ จุดนี้ ตอนนี้เลย” ดร. โฟล์คมาร์ เดนเนอร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวแสดงพันธกิจที่มุ่งมั่นของกลุ่มโบช

 

ความเป็นกลางทางคาร์บอนในที่นี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต การจัดการ และวิจัยต่างๆ บริษัทตระหนักถึงแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น แกสโซลีน น้ำมันดีเซล น้ำมันให้ความร้อน แกสธรรมชาติ และถ่านหิน รวมไปถึงแกสอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ อย่างการกลึง นอกจากนี้ยังรวมถึงแกสคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า การทำความร้อนแบบรวมศูนย์เพื่อกระจายไปยังชุมชน และระบบไอน้ำ

 

แนวทางของ โบช ในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้น จะเน้นในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการผลิตพลังงานจากทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ 2 กลไกนี้จะเป็นหลักในการช่วยให้บริษัทเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ คือ การประหยัดพลังงานรวม 1.7 เทระวัตต์ และผลิตพลังงานใช้เองจากทรัพยากรหมุนเวียน 400 กิกะวัตต์ ภายในปี 2030 จากงบประมาณสนับสนุน 100 ล้านยูโร ที่ฝ่ายบริหารได้อนุมัติสำหรับโครงการระหว่างปี 2018 – 2030

 

โบช จะเน้นใช้พลังงานสะอาดตั้งแต่ต้นทาง แหล่งผลิตพลังงานที่ได้จากทรัพยากรหมุนเวียนจึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ทรัพยากรที่มั่นใจได้ถึงแหล่งที่มา พร้อมกับมีมาตรการที่ดีด้วย ดังนั้นภายในปี 2030 กลุ่มโบช จึงให้ความสำคัญกับพลังงานรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับนักลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลม หรือโซลาร์ฟาร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกปัจจัยที่จะทำให้ โบช ก้าวไปสู่จุดหมายที่วางไว้ได้ คือ การชดเชยด้วยการลดปริมาณคาร์บอน (คาร์บอนเครดิท) ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เช่น การให้ความร้อน หรือการทำความร้อน ทั้งนี้เนื่องจากบางประเทศยังไม่มีกลไกรองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน เช่น การจัดซื้อพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำได้ในปริมาณจำกัด จึงต้องมีการชดเชยปริมาณคาร์บอนเข้ามาแทน

 

“โบช จะเป็นองค์กรอุตสาหกรรมระดับโลกรายแรกที่จะสามารถบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นผลจากการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในโรงงาน และสำนักงาน ช่วยให้ โบช ลดการใช้ทรัพยากร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว นอกจากนี้ โบช ยังรุกลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด” ดร. เดนเนอร์ สรุป------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZCyp3
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน