ธุรกิจ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ เปิดบ้านแนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ชูแนวคิด “Happy Workplace”


ซัมมิท แคปปิตอลฯ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จัดงาน “เปิดบ้านองค์กรแห่งความสุข Summit Capital Open House” แนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เน้นความโปร่งใส สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมรองรับการทำงานของพนักงาน และการเติบโตของบริษัท อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทำงานของพนักงาน และช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

 

 

ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากชั้น 10 มายังชั้น 11 ของอาคารอื้อจือเหลียง ด้วยเหตุผลหลัก คือ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เนื่องจากบุคลากรต้องใช้เวลาราว 8 ชั่วโมงต่อวันในการทำงานอยู่ที่บริษัทฯ จึงต้องการให้บุคลากรได้อยู่ในที่ที่มีความสวยงามสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อีกเหตุผลหนึ่ง คือ บริษัทได้ดำเนินงานมาถึง 25 ปีแล้ว และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่รองรับการเติบโต ให้พนักงานมีพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวคิดในการออกแบบสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ มุ่งนำเสนอเรื่องความโปร่งใส หรือ Transparency ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของ ซัมมิท แคปปิตอลฯ หรือ I-TRUST เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังในบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหาร สะท้อนผ่านการใช้กระจก ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม หรือห้องผู้บริหาร ให้สามารถมองเห็นกันได้หมด ไม่มีการปิดบัง หรือปกปิด อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสวยงาม สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้กับพนักงาน เช่น ห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่องทำกาแฟ ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ พื้นที่พักผ่อน/โคเวอร์คิงสเปศ และเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงกัน

 

ซัมมิท แคปปิตอลฯ เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสุขในที่ทำงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เป็นที่มาของแนวคิด Happy Workplace ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงาน และความสมดุลของการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) จึงได้ออกแบบ Flexi Hour ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างาน และเลิกงาน ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยคำนึงถึงระยะทางจากบ้านมาที่ทำงาน การจราจรในกรุงเทพฯ และภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของแต่ละคน มีให้เลือก 3 ช่วง คือ 8.00-17.00 น. 8.30-17.30 น. และ 9.00-18.00 น. อีกทั้งส่งเสริมความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ และมีการอบรมตัวแทนของแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น Fit and Firm Project เพื่อให้พนักงานหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัวกิจกรรม Summit Happy Charity Fun Run เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรออกไปวิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย และประหยัดที่สุด อีกทั้งระยะทางการวิ่งของทุกคนยังมีมูลค่ากิโลเมตรละ 20 บาท ซึ่งจะสะสมเป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเรื่องการออกกำลังกาย โดยจัดสถานที่ให้พนักงานได้ไปออกกำลังกายที่อาคารสิริสาธรที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งหมดนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจในการทำงานที่ ซัมมิท แคปปิตอลฯ และรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว

 

ฟูจิวาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับการร่วมช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อบุคคล ตามแนวทางการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

พร้อมกันนี้จะให้ความสำคัญกับ Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ทางออนไลน์ เพื่อปูทางไปสู่การให้สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทอลในอนาคต รวมถึงเพิ่มจำนวนสาขาทั่วประเทศอีกร้อยละ 20 จากปัจจุบันที่มี 35 สาขา นอกจากนี้จะขยายตลาดสินเชื่อบุคคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคล และดีเลอร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี และค่านิยมหลักขององค์กร คือ I-TRUST ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม (Service excellence) และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และทำให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจ พร้อมรองรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป

 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอลฯ มีการเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากปีก่อน และมีจำนวนสัญญาเช่าซื้อมากกว่า 270,000 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยภาคที่มีการเติบโตของสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ ภาคตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14 และส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 25 ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งทั้ง 3 ภูมิภาคดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2WVVr
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน