บทความ

เอกซอนโมบิล ร่วมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย


บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation–iTIC) องค์กรที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาประมวลผล พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real-time สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง มุ่งลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน ในการจัดทำโครงการวิจัย และพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน “Big Data and AI for Safer Roads” เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลในสังคม ต่อยอดการดำเนินงาน สู่การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยต่อไปในอนาคต  โดยมี ดร. ทวีศักด์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับอีก 18 หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุน “iTIC Forum 2019: Big Data and AI for Safer Roads”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/csx2A
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album