สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

“ในหลวง” ทรงห่วงประชาชน งดปิดถนน ช่วงขบวนเสด็จฯ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง
ขบวนเสด็จฯ ไม่ให้กระทบการเดินทางของประชาชน

 

DSC_3778
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน เกรงว่าการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะกระทบกับการเดินทางของประชาชนจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางได้ และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดังนี้
1. ไม่ให้ทำการปิดการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ
2. ในเส้นทางเสด็จ ให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชน โดยใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยาง ป้ายไฟ เพื่อความสะดวก
3. เส้นทางฝั่งตรงข้ามเส้นทางเสด็จ กรณีที่มีเกาะกลางถนน เส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติทุกเส้นทาง กรณีไม่มีเกาะกลางถนน ให้ใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยางวาง โดยประชาชนสามารถวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ
4. กรณีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ ใช้วิธีการควบคุมรถ เช่น ใช้กรวยยางวางควบคุมกระแสรถ
5. สำหรับสะพานกลับรถ หรือสะพานข้ามผ่านเส้นทางเสด็จ ให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ
6. กรณีทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางแนวกรวยยางด้านซ้ายให้ประชาชนเดินรถได้ โดยให้เหลือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จอย่างน้อย 2 ช่องทาง
7. กรณีเส้นทางร่วมทางแยก ไม่ให้บังคับให้ประชาชนเปลี่ยนเส้นทาง ให้คำนึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก
8. เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้คำนึงเวลา กระทบประชาชนน้อยที่สุด
9. ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่
10. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องลงไปกำกับดูแลด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติให้ใช้วาจา กิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ ไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับ

แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. เพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพื่อให้การดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติ และ 3. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SILh4
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15:40 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน