ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ เปลี่ยนหัวใจเป็นสีเขียว ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2563”


กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ เปลี่ยนหัวใจเป็นสีเขียว ร่วมรวมพลังรักษ์โลก สร้างโลกใบใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2563” พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่แสนสนุกกับการแสดงบนเวที และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ สอดแทรกความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ จากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2563” ตอน “เด็กรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว” มุ่งหวังให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ด้วยการริเริ่มลงมือปฏิบัติ เพื่อให้โลกมีสีเขียวอย่างยั่งยืน ตลอดจนจุดประกายความคิดด้านนวัตกรรมสีเขียวให้กับเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในประเทศ ร่วมกับการดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ และสร้างโลกอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรของ ปตท.

ชาญศิลป์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงภารกิจที่สำคัญของ กลุ่ม ปตท. นอกจากการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างและเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดสู่พฤติกรรมรักษ์โลก ผ่านการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเยาวชนจะได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับเกม และกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแสดงจากน้องๆ เยาวชน กิจกรรมการจับสลากลุ้นรับของรางวัลมากมาย การจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น เรื่อง GODJI The Adventure

“กลุ่ม ปตท. ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ ปตท.  สำนักงานใหญ่แห่งนี้  รวมทั้งที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล สำหรับในส่วนภูมิภาค จัดที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ที่ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ในทุกพื้นที่ ที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/akAw2
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.3 ล้าน
2.
4.5-4.7 ล้าน
3.
3.5-4.3 ล้าน
4.
2.4 ล้าน
5.
2.6 ล้าน
6.
6.3-17.8 ล้าน
7.
6.5-18.2 ล้าน
8.
19.2-22.1 ล้าน
9.
18.0-20.9 ล้าน
10.
3.2-3.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน