ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุก และรถโดยสาร แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุก และรถโดยสารที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน ต่อเนื่องทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ ประชาชนพบรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ แจ้งสายด่วน 1584

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรมการขนส่งทางบกจึงได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้ จัดส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจค่าควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดราชการ จากเดิมดำเนินการเฉพาะในวันทำการ โดยจะออกตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลัก และสายรอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริเวณท่าเรือคลองเตย สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า ลาดกระบัง ถนนติวานนท์ ถนนลำลูกกา ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 บริเวณด่านลาดกระบัง ถนนบรมราชชนนี ถนนสุวินทวงศ์ ถนนพหลโยธิน ถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีค่ามลภาวะ PM2.5 สูง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร ขสมก. ณ ท่ารถ ขสมก. 21 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตรวจวัดควันดำรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย สายใต้) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทัวร์ท่องเที่ยว) ณ ศูนย์การค้า Show DC ในวันที่ 15 มกราคม 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัด 15 จังหวัดที่รับผิดชอบพื้นที่ถนนสายหลักสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพฯ ส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง สระบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำรถบนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดและจริงจัง กรณีตรวจพบค่าควันดำเกินกำหนด (เกินกว่า 45 %) จะลงโทษเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และออกคำสั่งห้ามใช้รถ (พ่นห้ามใช้) โดยเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง เมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออก และนำรถไปใช้งานได้ กรณีตรวจพบค่าควันดำไม่เกินกำหนด (ระหว่าง 30-45 %) จะออกหนังสือแนะนำให้เจ้าของรถหมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยผลการตรวจวัดควันดำรถทั่วประเทศ (สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มียอดตรวจสะสมทั้งสิ้น 37,873 คัน พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน 743 คัน ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับทุกราย

สำหรับมาตรการป้องกัน กรมการขนส่งทางบกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร จะดำเนินการตามระเบียบการตรวจสภาพรถอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้รถบรรทุกและรถโดยสารต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี โดยรถบรรทุกตรวจสภาพปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถโดยสารนั้นต้องตรวจสภาพตามเงื่อนไขผู้ประกอบการด้วย ดังนั้น รถโดยสารต้องตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง และสำหรับรถที่เข้ารับการตรวจสภาพมีค่าควันดำไม่เกินกำหนด ตั้งแต่ 35-45 % ช่างตรวจสภาพจะให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติ และไม่เกิดควันดำ เช่น ทำความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และการตรวจสภาพรถด้วยตัวเองโดยการเร่งเครื่องเพื่อตรวจสอบค่าควันดำ พร้อมกำชับเจ้าของรถให้หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/, เวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, แอพพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/J2O7P
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 17:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน