สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

Easy Pass ลด 5 % ทุกด่าน ตลอด 24 ชม.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass 5 % ทุกด่าน ทุกสายทาง จำนวน 122 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. หากมีเศษสตางค์จะปัดเศษทิ้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บัตรฯ

 

DSC_1206

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ประกาศลดค่าผ่านทางพิเศษกับผู้ใช้บัตร Easy Pass  ในอัตรา 5 % โดยให้ส่วนลดทุกด่าน ทุกสายทางพิเศษ จำนวน 122 ด่าน  ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และยังช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass ให้มากขึ้น

สำหรับการใช้ส่วนลด 5 % หากมีเศษสตางค์จะทำการปัดเศษทิ้ง เช่น ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร อยู่ที่ 50 บาท ได้ส่วนลด 5 % จะคงเหลือ 47.50 บาท ปัดเศษทิ้งจะเหลือค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass เพียง 47 บาท หรือทางพิเศษฉลองรัช ที่ด่านฯ รามอินทรา เป็นเงิน 40 บาท ได้ส่วนลด 5 % คงเหลือ 38 บาท ไม่มีเศษสตางค์ เป็นต้น

ยอดผู้สมัครใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2553 จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.7 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรที่ใช้บัตร Easy Pass เฉลี่ยต่อวันจำนวนกว่า 7.6 แสนเที่ยว คิดเป็นสัดส่วน 41.98% ของปริมาณรถทั้งหมดที่ใช้ทางพิเศษ โดยทางพิเศษที่มีรถใช้บัตร Easy Pass มากที่สุด ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี

สามารถสมัครใช้บัตรได้หลายสถานที่ และหลายช่องทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/d3cyk
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 16:02 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน