ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เผย !!! 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจสอบและดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกราย


กรมการขนส่งทางบก เผย !!! 7 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ สถานีขนส่ง และจุดจอดทั่วประเทศรวม 186,013 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถทันที 6 คัน และพ่นห้ามใช้ 3 คัน เปลี่ยนตัวคนขับทันที 7 คน ส่วนสถิติร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ 1584 มี 381 ราย ตรวจสอบและดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกราย

จิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ และความสูญเสีย ที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาล สำหรับผลการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562–1 มกราคม 2563  ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถทั่วประเทศ ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ, จุด Rest Area  และจุด Checking point ทั่วประเทศ รวม 186,013 คัน พบความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถทันที 9 คัน พ่น “ห้ามใช้” 3 คัน ด้านพนักงานขับรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย รวม 186,912 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 7 ราย

 ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการตรวจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ 112 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการตรวจรถจำนวน 61,620 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 61,678 คน  พบความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ดำเนินการสั่งเปลี่ยนรถ 6 คัน และเปลี่ยนพนักงานขับรถ 3 คน , การตรวจความพร้อมรถโดยสารและรถเช่าเหมา ณ จุด Rest Area ใน 17 จังหวัด 18 จุด บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตรวจรถจำนวน 31,151 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 31,233 คน  ดำเนินการสั่งพ่น “ห้ามใช้” 3 คัน และจุด Checking point 78 แห่งทั่วประเทศ ตรวจรถจำนวน 93,242 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 94,001 คน  สั่งเปลี่ยนรถ จำนวน 3 คัน  ส่วนพนักงานขับรถ พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยสั่งเปลี่ยนคนขับ 4 คน   

ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 598,484 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกำหนด จำนวน 31,112 คัน ส่วนการตรวจสอบการใช้ความเร็ว ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกจำนวน 30,866 คัน   มีรถที่ขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 598 คัน เฉพาะช่วงเทศกาลได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 381 ราย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวน และดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกรายในทุกกรณีความผิด ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/usR3q
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 15:44 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน