สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ “7 วัน อันตราย” ตายแล้ว 373 ราย กทม. ตายสูงสุด เมาแล้วขับยังอันดับ 1 !


ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุรวม  3,421 ครั้ง เสียชีวิต 373 ราย บาดเจ็บ 3,499 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

DSC_7251

ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เกิดอุบัติเหตุ 354 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย ผู้บาดเจ็บ 359 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็ว รองลงมา คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สงขลา 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 5 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 21 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วัน (27 ธค. 2562 – 2 มค. 2563) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 6 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา 116 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา 121 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถกระบะ

เมื่อเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับปี 2562 การเกิดอุบัติเหตุ ลดลง 370 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ลดลง 393 คน และผู้เสียชีวิต ลดลง 90 คน------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JTNRr
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 15:36 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน