ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำเลี่ยงการใช้บริการแทกซีสิ้นอายุ !


กรมการขนส่งทางบก แนะนำ !!! สังเกตทะเบียนรถแทกซีก่อนใช้บริการ เลี่ยงการใช้บริการแทกซีสิ้นอายุ เพื่อความปลอดภัย และได้รับบริการที่มีคุณภาพ เตือน ! รถแทกซีสิ้นอายุการใช้งาน รถแทกซีป้ายแดง ห้ามนำมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเด็ดขาด หากพบดำเนินการตามกฎหมาย และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนอย่าใช้บริการรถแทกซีที่ครบอายุการใช้งานแล้ว หรือรถแทกซีป้ายแดง เนื่องจากการใช้รถแทกซีครบอายุการใช้งาน มารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมถึงการใช้รถแทกซีที่ยังไม่จดทะเบียน (แทกซีป้ายแดง) ส่งผลต่อความปลอดภัย ประชาชนอาจได้รับคุณภาพการให้บริการต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้น เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะให้แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล หากพบการกระทำผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสังเกตรถแทกซีที่ครบอายุการใช้งานแล้วเพื่อเลี่ยงการใช้บริการ โดยตรวจสอบจากหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562) กรณีรถแทกซีนิติบุคคล หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว และหมวด ทศ 1 – 6498 กรณีรถแทกซีส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ และหมวด มฉ 1 – 9439 

นอกจากนี้ แนะนำให้สังเกตสภาพตัวรถเพิ่มเติม โดยตัวรถต้องมั่นคงแข็งแรงต่อการใช้บริการอย่างปลอดภัย, มีโป๊ะไฟบนหลังคา, ป้ายไฟแสดงสถานะ, ข้อความ “แทกซีบุคคล” หรือ “ชื่อนิติบุคคล” หมายเลขทะเบียนรถและข้อความ “ร้องเรียนแทกซี โทร. 1584” ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้ง 2 ข้าง, ภายในรถมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถ (บัตรสีเหลือง) แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า ซึ่งจะระบุข้อมูลรถ ชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถ ซึ่งต้องถูกต้องตรงกัน มีมาตรค่าโดยสาร และอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

สำหรับการกำหนดอายุการใช้งานรถแทกซีไม่เกิน ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมนำมาให้บริการประชาชนอย่างความปลอดภัย ดังนั้น เมื่อครบอายุการใช้งานแล้วต้องรีบส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งระงับทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ครบอายุการใช้งาน ถอดอุปกรณ์ส่วนควบของรถแทกซี เช่น โป๊ะไฟ มิเตอร์ และห้ามนำไปใช้รับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาด หากต้องการใช้รถเพื่อการส่วนตัว ต้องแจ้งเปลี่ยนประเภทจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และห้ามนำมารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร

สำหรับประชาชนหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว พบรถสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือการลักลอบให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถแทกซีหมดอายุการใช้งาน รถแทกซีป้ายแดง รถจักรยานยนต์ป้ายดำ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/เวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/แอพพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.comเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ej0pu
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน