ธุรกิจ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019


จารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน” ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Engineering, Energy and Environment (ICEEE 2019) ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จารุกร ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส “Environment Vision 2020″ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้กรอบการทำงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับสู่สังคมแห่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม  โดยในปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ถือเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ประเภทพลักอิน-ไฮบริด และเดนโด ดไรฟ เฮาส์ (ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่”)

เดนโด ดไรฟ เฮาส์ คือ ชุดระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วยรถ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทาง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่าย และรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย (V2H Charging Device) แผงโซลาร์เซลล์ และแบทเตอรีที่สามารถชาร์จซ้ำได้สำหรับใช้ในที่พักอาศัย เดนโด ดไรฟ เฮาส์ ช่วยให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากที่พักอาศัยเพื่อชาร์จยานพาหนะ และในทางกลับกันยังสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากยานพาหนะกลับสู่ที่พักอาศัยได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ โดยช่วยลดการบริโภคพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cFRuT
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน