ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่


กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยสูงสุดในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และยังมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 14 แห่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และวัตถุอันตราย และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเที่ยวเปล่า) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือช่วงเวลาที่มีรถสัญจรเป็นจำนวนมาก และต้องกำชับผู้ขับรถให้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ส่วนควบก่อนใช้งานทุกครั้ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากรถบรรทุก ในทุกปัจจัยเสี่ยง กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการกวดขันความมั่นคงปลอดภัยของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเพิกเฉยไม่ลอคตู้บรรทุกสินค้าจะถูกลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทันที โดยผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้ขับรถมีความผิดตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท กรณีที่เครื่องยนต์ หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้องจนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถ หรือไหล่ทาง ต้องในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พื้นเป็นสีขาวสะท้อนแสง มีเส้นขอบสีแดงสะท้อนแสงกว้าง 5 เซนติเมตร มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายมนสีดำกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร อยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้ง หรือฐานตั้ง และวางเครื่องหมาย หรือสัญญาณในระยะห่างจากรถไม่น้อยกว่า 50 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็น และหลีกเลี่ยง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถ หรือไหล่ทางโดยเร็ว เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนจากด้านหลังรถบรรทุกที่จอดฉุกเฉินในทาง หรือไหล่ทาง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถตามที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมายฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีผู้ขับรถละเลย ไม่แสดงเครื่องหมาย หรือสัญญาณเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถ และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pasEO
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน