ธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ชับบ์ ผนึกกำลังจัดงาน RDS กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Education@ Heart” มอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเยาวชนไทยลดการใช้ถุงพลาสติค


บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม Regional  Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ใน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิค ภายใต้โครงการ Education@ Heart  โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ทั้งนี้ มีอาสาสมัครจากทั้ง 2 บริษัทจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จำนวน 100 คน

 

ชับบ์ ในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและคนในสังคม และด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชน และคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) (FEED Thailand) จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) พร้อมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติค

 

แองเจลา ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Education@ Heart มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยไม่จำกัดแค่ความรู้ในตำรา แต่ยังรวมถึงความรู้รอบตัวด้วย และจากผลกระทบของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงตั้งใจมอบความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลน ตลอดจนผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้เด็กๆ รวมถึงพนักงานของเรา ได้เห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการนำน้องๆ นักเรียนไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์วิทยาของป่าชายเลน ให้เด็กๆ ได้สัมผัสธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลูกฝังความรัก ความหวงแหน อยากปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ พร้อมรณรงค์ลดการใช้งานถุงพลาสติค ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมทางทะเล เด็กนักเรียนและพี่ๆ จิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนอีกด้วย ทั้งนี้ เราเชื่อว่าการปลูกจิตสำนึกอันดีต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมตั้งแต่เยาว์วัย จะช่วยรักษาทรัพยากรให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และต่อยอดถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hFkfC
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ