ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2


วาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัล และวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน จัดโดยชมรมสินไหมยานยนต์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตต่อไป ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ezILR
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน