ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย


กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา “ITIC FORUM 2019 : Big Data and AI for Safer Roads” จัดโดย
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลที่ได้จากการทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” (Big Data and AI for Safer Roads) ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัยฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Big Data and AI for Safer Roads) ใช้ฐานข้อมูลจากการแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และใช้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jF4si
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน