ธุรกิจ

ออล ไทย แทกซี มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5


ออล ไทย แทกซี มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 สำหรับพนักงานขับรถออลไทยแทกซีที่ให้บริการดี พร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแทกซีที่มีใจรักบริการ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 ของบริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด รอบประเมินตั้งแต่วันที่1 – 31 ตุลาคม 2562 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แทกซี ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 41 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัล ติดต่อกัน 5 ครั้ง จำนวน  9 คน , ผู้ได้รับรางวัล 4 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 8 คน , ผู้ได้รับรางวัล 3 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 5 คน , ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวน 8 คน และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 11 คน สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2562 มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 181 รางวัล ทั้งนี้โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแทกซีให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแทกซี ที่ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nBApb
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน