ธุรกิจ

ยอดขายรถ 10 เดือน โต 0.7%


ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 10 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 1.3 %

ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% โดยมีปัจจัยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์  มีอัตราการเติบโตลดลง 1.3 % สืบเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีปริมาณการขาย 77,121 คัน ลดลง 11.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 7.6 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 13.5 % เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และเตรียมการเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี รวมถึงในช่วงงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36” ส่งผลให้แนวโน้มของตลาดรถยนต์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ยังเป็นที่น่าจับตามอง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือน ตุลาคม 2562 แบ่งออกเป็น

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 77,121 คัน ลดลง 3 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      26,672 คัน      ลดลง          8.1 %      ส่วนแบ่งตลาด 34.6 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,860 คัน      ลดลง        12.1 %       ส่วนแบ่งตลาด 15.4 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      9,709 คัน       ลดลง        11.6 %       ส่วนแบ่งตลาด 12.6 %

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 30,327 คัน ลดลง 6 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      9,185 คัน       ลดลง          6.4 %      ส่วนแบ่งตลาด 30.3 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา      7,772 คัน       ลดลง         4.6 %       ส่วนแบ่งตลาด 25.6 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,140 คัน       เพิ่มขึ้น      15.1 %      ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 46,794 คัน ลดลง 5 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      17,487 คัน      ลดลง          9.0 %      ส่วนแบ่งตลาด 37.4 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,860 คัน      ลดลง         12.1 %      ส่วนแบ่งตลาด 25.3 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,918 คัน       ลดลง          1.8 %      ส่วนแบ่งตลาด  8.4 %

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 37,357 คัน ลดลง 14.8 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      15,636 คัน      ลดลง          8.5 %      ส่วนแบ่งตลาด 41.9 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           10,570 คัน      ลดลง        12.7 %      ส่วนแบ่งตลาด 28.3 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,918 คัน       ลดลง        1.8 %         ส่วนแบ่งตลาด 10.5 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,296 คัน โตโยตา 2,000 คัน–มิตซูบิชิ 1,001 คัน–อีซูซุ 592 คัน–ฟอร์ด 390 คัน–เชฟโรเลต์ 209 คัน–นิสสัน 104 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 33,061 คัน ลดลง 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      13,636 คัน      ลดลง          9.7 %      ส่วนแบ่งตลาด 41.2 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ         9,978 คัน       ลดลง          9.3 %        ส่วนแบ่งตลาด 30.2 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        3,124 คัน       ลดลง         26.9 %       ส่วนแบ่งตลาด 9.4 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–ตุลาคม 2562

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      275,704 คัน     เพิ่มขึ้น      8.9 %         ส่วนแบ่งตลาด 32.9 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          137,819 คัน     ลดลง       1.0 %            ส่วนแบ่งตลาด 16.4 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      107,404 คัน     เพิ่มขึ้น      3.4 %          ส่วนแบ่งตลาด 12.8 %

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 335,974 คัน เพิ่มขึ้น 7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      97,921 คัน     เพิ่มขึ้น     5.6 %           ส่วนแบ่งตลาด 29.1 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา      82,562 คัน     เพิ่มขึ้น     5.4 %           ส่วนแบ่งตลาด 24.6 %

อันดับที่ 3 มาซดา       40,417 คัน     ลดลง      4.0 %           ส่วนแบ่งตลาด 12.0 %

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 502,994 คัน ลดลง 1.3 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      177,783 คัน     เพิ่มขึ้น   10.8 %          ส่วนแบ่งตลาด 35.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           137,819 คัน     ลดลง      1.0 %           ส่วนแบ่งตลาด 27.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        41,703 คัน     ลดลง    23.6 %             ส่วนแบ่งตลาด 8.3 %

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 407,057 คัน เพิ่มขึ้น 0.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      158,910 คัน     เพิ่มขึ้น   13.8 %         ส่วนแบ่งตลาด 39.0 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           125,122 คัน     ลดลง     0.9 %           ส่วนแบ่งตลาด 30.7 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        41,702 คัน     ลดลง    22.6 %             ส่วนแบ่งตลาด 10.2 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 51,224 คัน โตโยตา 22,464 คัน–มิตซูบิชิ 11,378 คัน–อีซูซุ 8,071 คัน–ฟอร์ด 5,255 คัน–เชฟโรเลต์ 2,572 คัน–นิสสัน 1,484 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 355,833 คัน เพิ่มขึ้น 9 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      136,446 คัน     เพิ่มขึ้น   15.5 %           ส่วนแบ่งตลาด 38.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           117,051 คัน     เพิ่มขึ้น    0.6 %            ส่วนแบ่งตลาด 32.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        36,447 คัน      ลดลง     20.4 %            ส่วนแบ่งตลาด 10.2 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/REEYy
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน