สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ใบขับขี่สากล รู้ไว้ ทำง่าย พกไปต่างประเทศ


การขับรถยนต์ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อทำงาน หรือท่องเที่ยว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ใบขับขี่สากล” หรือ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศอย่างถูกกฎหมาย แต่ใบขับขี่สากลจะสามารถใช้ได้กับประเทศไหน หรือมีข้อควรรู้อะไรเกี่ยวกับใบขับขี่สากลบ้าง “autoinfo.co.th” รวบรวมมาให้แล้ว

 

images (1)

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล
ผู้ทำใบขับขี่สากลได้ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการง่ายๆ  เพียง 1. ตรวจสอบเอกสารที่นำมา 2. ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอใบออกคำขอ 3. ยื่นช่องทำใบขับขี่สากล 4. รอเรียกชื่อ 5. ชำระค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 505 บาท) โดยจะไม่มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อบรม ทดสอบข้อเขียน หรือทดสอบขับรถ

ทำได้ที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
การติดต่อทำใบขับขี่สากล สามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หากกรณีให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ 1. ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

ใบขับขี่สากลมีอายุกี่ปี ?
ใบขับขี่สากลจะมีอายุเพียงแค่ 1 ปี นับจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ โดยสามารถใช้ได้ 105 ประเทศทั่วโลกสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ ผู้ขับขี่ต้องพกใบขับขี่ประเทศไทยควบคู่กับใบขับขี่สากล และหนังสือเดินทางไว้ด้วยกันเสมอ

images

 

ใช้กับประเทศใดได้บ้าง ?
รายชื่อทั้งหมด 105 ประเทศและดินแดน ได้แก่

ประเทศ Albania, ประเทศ Algeria, ประเทศ Andorra, ประเทศ Argentina, ประเทศ Australia, ประเทศ Austria, ประเทศ The Bahamas, ประเทศ Bangladesh, ประเทศ Barbados, ประเทศ Belgium, ประเทศ Benin, ประเทศ Botswana, ประเทศ Bulgaria, ประเทศ Cambodia, ประเทศ Canada, สาธารณรัฐ Central African Republic, ประเทศ Chile, ประเทศ China *,

สาธารณรัฐ Democratic Republic of the Congo, ประเทศ Ivory Coast or Cote d’Ivoire, ประเทศ Cuba , ประเทศ Cyprus, ประเทศ Czech Republic, ประเทศ Denmark , สาธารณรัฐ Dominican Republic, ประเทศ Ecuador, ประเทศ Egypt, ประเทศ Fiji, ประเทศ Finland, ประเทศ France, ประเทศ The Gambia, ประเทศ Georgi, ประเทศ Ghana, ประเทศ Greece, ประเทศ Grenada, ประเทศ Guatemala,

ประเทศ Haiti, ประเทศ Holy See, ประเทศ Hungary, ประเทศ Iceland, ประเทศ India, ประเทศ Ireland, ประเทศ Israel, ประเทศ Italy, ประเทศ Jamaica, ประเทศ Japan, ประเทศ Jordan, ประเทศ Kyrgyzstan, ประเทศ Laos, ประเทศ Lebanon, ประเทศ Lesotho, ประเทศ Luxembourg, ประเทศ Madagascar, ประเทศ Malawi,

ประเทศ Malaysia, ประเทศ Mali, ประเทศ Malta, ประเทศ Monaco, ประเทศ Morocco, ประเทศ Namibia, ประเทศ Netherlands, ประเทศ New Zealand, ประเทศ Niger, ประเทศ Norway, ประเทศ Papua New Guinea, ประเทศ Paraguay, ประเทศ Peru, ประเทศ Philippines, ประเทศ Poland, ประเทศ Portugal, ประเทศ Korea,

ประเทศ Romania, ประเทศ Russia, ประเทศ Rwanda, ประเทศ San Marino, ประเทศ Senegal, ประเทศ Sierra Leone, ประเทศ Singapore, ประเทศ Slovakia, ประเทศ South Africa, ประเทศ Spain, ประเทศ Sri Lanka, ประเทศ Saint Lucia, ประเทศ Saint Vincent and the Grenadines, ประเทศ Suriname, ประเทศ Swaziland, ประเทศ Sweden, ประเทศ Switzerland, ประเทศ Syria,

ประเทศ Togo, ประเทศ Trinidad and Tobago, ประเทศ Tunisia, ประเทศ Turkey, ประเทศ Uganda, United Kingdom, Bailiwick of Guernsey, British Honduras, Gibraltar, Isle of Man, ประเทศ Seychelles, States of Jersey, ประเทศ United States of America, ประเทศ Venezuela, ประเทศ Yugoslavia และสาธารณรัฐ Zaire

* China เข้าเป็นภาคีในนามของสาธารณรัฐจีน (ชื่อที่ไทยใช้เรียกปัจจุบัน คือ ไต้หวัน)

สำหรับประเทศในแถบอาเซียนด้วยกัน ไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากล แต่สามารถใช้ใบขับขี่ที่เป็นระบบ Smartcard ได้ และต้องใช้คู่กับ Passport ทุกครั้ง------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MKiB4
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:07 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน