ธุรกิจ

จีเอม และเชฟโรเลต์ ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน


หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทอง (AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Gold Award) ให้แก่ จีเอม และเชฟโรเลต ์ประเทศไทยเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ตอบแทนการดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

 

รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงของการดำเนินงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจ
ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

 

การมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ในปีนี้ กลายเป็นมาตรฐานในการยกย่องการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทสัญชาติอเมริกันและองค์กรธุรกิจนานาชาติ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยภายในพิธีมอบรางวัลในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

“รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองซึ่งเราได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8
แสดงถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของ จีเอม ที่จะตอบแทนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ พร้อมกับขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน เรามีวิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่ปราศจากอุบัติเหตุ ไร้มลพิษ และความแออัด” เฮคเตอร์ บีลญาร์เรียล ประธานกรรมการ จีเอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

 

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ จีเอม และเชฟโรเลต์ ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และมีสุขภาพที่ดี และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา โดยในปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินโครงการ ดังนี้

 

  • ผู้บริหาร พนักงานอาสาสมัครของ จีเอม และเชฟโรเลต์ ประเทศไทย รวมถึงสมาชิกครอบครัว ประมาณ 350 คน ร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวน 2,500 ต้น
    ที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ในจังหวัดระยอง และยังช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะพลาสติค ได้แก่ ขวดน้ำและภาชนะใส่อาหารในบริเวณพื้นที่โดยรอบ
  • ชมรมรถยนต์เชฟโรเลต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนเกือบ 300 คน ใน 3 จังหวัด โดยเชฟโรเลต์ ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมรถยนต์ เชฟโรเลต์ ในครั้งนี้ด้วย
  • จีเอม ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Love the Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ” ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ครูและนักเรียน กว่า 700 คน ให้พวกเขาได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาจากขยะพลาสติค และสอนการคัดแยกขยะ

 

ธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน

 

ที่ จีเอม ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานหลักของเรา แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาว

 

ปัจจุบันนี้ กระบวนการผลิตรถยนต์ของเราทั่วโลกมีการดำเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา ศูนย์การผลิต จีเอม จังหวัดระยองนับเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของ จีเอม จาก 142 แห่งทั่วโลก ที่ปลอดการฝังกลบ โดย จีเอม มีศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบของเสียมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์การผลิต จีเอม จังหวัดระยองยังมีการรีไซเคิล และนำวัสดุหรือของเสียจากการดำเนินงานประจำวันกลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การผลิตของเรายังได้รับการ   ยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่า มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

 

จีเอม ประเทศไทย นับเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดแกสเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต ศูนย์การผลิต จีเอม ประเทศไทยในระยองยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จีเอม ประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 

พนักงานทุกคนที่ จีเอม และเชฟโรเลต์ ประเทศไทยทุ่มเททำงานอย่างหนักในการทำให้โลกของเรานั้นดีขึ้น มีความปลอดภัย และความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเราในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด

 ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CUdaq
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน