สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เผยโฉม “โปปโมบิล” รถพระที่นั่งพระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทย พร้อมเชคเส้นทางเลี่ยงรถติด


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิค เตรียมเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน คณะเตรียมงานรับเสด็จเผยโฉมรถ “โปปโมบิล” (Popemobile) ซึ่งเป็นรถพิคอัพ Nissan Navara NP300 เพื่อใช้เป็นรถพระที่นั่งเดินทางพบปะทักทายศาสนิกชนตามสถานที่ต่างๆ ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย

73-1
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน  2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิค จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และนครรัฐวาติกัน นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จเยือนประเทศไทย จากครั้งแรกที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จในปี 2527

การพบปะศาสนิกชน ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ได้จัดรถพิคอัพ โปปโมบิล (popemobile) ยี่ห้อ Nissan Navara NP300  ที่ถูกผลิตขึ้นใหม่ในประเทศไทย ตามแบบมาตรฐาน และรายละเอียดต่างๆ ที่ทางวาติกันกำหนด เพื่อรองรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยใช้ป้ายทะเบียน SCV1 ซึ่งย่อมาจาก Status Civitatis Vaticanae หมายถึงการเป็นนครรัฐวาติกันตามภาษาลาติน ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เคยเสด็จด้วยรถพิคอัพ นิสสัน มาแล้ว ในการเสด็จเยือนเกาะเมาริติอุสในมหาสมุทรอินเดีย

การออกแบบรถเป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการความเรียบง่าย และใกล้ชิดกับประชาชนที่มารับเสด็จ ซึ่งการใช้รถที่ไม่หรูหราเป็นพระประสงค์ของโปปฟรานซิส ที่เคยกล่าวไว้ว่านักบวชควรใช้รถธรรมดา ซึ่งที่ผ่านมาพระองค์ไม่เคยใช้รถลีมูซีนคันใหญ่ที่มีกระจกกันกระสุนเหมือนกับอดีตประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิคพระองค์อื่นๆ แต่ทรงเลือกประทับรถยนต์ราคาไม่แพง ไม่ว่าจะทรงประทับอยู่ที่นครรัฐวาติกัน หรือแม้กระทั่งการเสด็จพระราชดำเนินต่างแดน

เชคเส้นทางเลี่ยงรถติด
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ศปก.ตร.) เพื่อการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจร และพิธีการคนเข้าเมือง เตรียมแผนการจราจรในช่วงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย โดยมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง และบางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62

เวลา 08.30 – 09.00 น. ถ.สาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 – ด่วนยมราช) และ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ)

เวลา 09.40 -10.00 น. ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านพิภพ) และ ถ.อัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ – สะพานหก)

เวลา 10.40 – 11.40 น. ถ.อัษฎางค์, ถ.ราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช) และทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนยมราช ด่วนพระราม4/2)

เวลา 16.30 – 17.00 น. ถ.สาทร ( แยกประมวล – แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน) และ ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)

เวลา 17.20 – 17.50 น. ถ.ราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช), ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช – แยกราชเทวี), ถ.พญาไท (แยกราชเทวี – แยกปทุมวัน) และ ถ.พระราม 1 (แยกปทุมวัน – แยกเจริญผล)

เวลา 19.50 – 20.20 น. จุฬาซอย 5, ถ.พระราม 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน), ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ) และ ถ.สาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)

เส้นทางแนะนำให้ประชาชนใช้ ได้แก่
ถ.สีลม, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท, ถ.เพลินจิต, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.จตุรทิศ, ถ.พระราม 6 ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง, ถ.จักรวรรดิ ,ถ.เยาวราช

วันศุกร์ที่ 22 พ.ย.62 

เวลา 09.00 – 09.45 น. และ เวลา 12.30 – 13.15 น. ถ.สาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 – ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.), ถ.สะพานพระราม 8 และคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

เวลา 15.00 – 15.20 น. ถ.สาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – แยกสามย่าน) และ ถ.พญาไท (แยกสามย่าน – แยกปทมุวัน)

เวลา 16.10 – 16.30 น. ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง), ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีลม), ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก) และถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)

เส้นทางแนะนำให้ประชาชนใช้ ได้แก่
ถ.สีลม, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท, ถ.เพลินจิต, ถ.พระราม 1, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.พระราม 6, ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง และ ถ.เยาวราช

สอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 (24 ชั่วโมง) หรือทางแอพพลิเคชัน M – Help Me------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QXeB8
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:40 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน