ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยตา โมบิลิที เปิด “โครงการพระราม 4 โมเดล” แก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน


สุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม สุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ชิน อาโอยามา ประธานคณะเลขาธิการมูลนิธิโตโยตา โมบิลิที (Toyota Mobility Foundation) และนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวโครงการพระราม 4 โมเดล เพื่อการแก้ไขการจราจรอย่างยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

โครงการสาทรโมเดล ริเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2557 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิโตโยตา โมบิลิที และบริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบบนถนนสาทร และบริเวณโดยรอบ ในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการจอดแล้วจร มาตรการรถรับส่ง มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และมาตรการบริหารจัดการจราจร เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าการจราจรบนถนนสาทรมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น 12.6 % โดยความเร็วในการเดินรถเพิ่มขึ้นจาก 8.8 เป็น 14.8 กม./ชม. และความยาวแถวลดลง 1 กม. ในชั่วโมงเร่งด่วน* ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนสนับสนุนร่วมกัน

 

AE3FA951-9123-41F4-BFD9-7B05033B7424

 

ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอด และขยายผลจากแผนงานของโครงการสาทรโมเดล ภายใต้ชื่อ “โครงการพระราม 4 โมเดล” โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลขั้นสูงเพื่อลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิโตโยตา โมบิลิที โดยมีระยะการดำเนินงานเป็นเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเมษายน 2564

(*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559)

 

4305C9EB-7CEF-421D-9334-A20813494803

 

ทั้งนี้ มูลนิธิโตโยตา โมบิลิที ได้ให้การสนับสนุนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อการดำเนินโครงการโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรโดยใช้ข้อมูลอันหลากหลาย อาทิ ข้อมูล GPS จากรถของ Grab และรถขนส่งสาธารณะ ภาพจากกล้อง CCTV และเซนเซอร์ต่างๆ ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สภาพจราจรล่วงหน้า อย่าง AI และ Machine Learning ผนวกกับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการสัญจร (Mobility Expert) ทั้งจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center: iTIC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) และ Siametrics นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีความชำนาญด้านโมบิลิทีอย่าง Grab และ WayCare โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เราสามารถเข้าใจเงื่อนไข และสภาพการจราจร ณ ปัจจุบัน มีความเข้าใจแนวโน้ม และรูปแบบการจราจร เพื่อคาดการณ์ปัญหาการจราจรในอนาคต หรือแม้กระทั่งเข้าใจรายละเอียดเชิงลึก เพื่อมาออกแบบระบบจราจร โครงข่ายการขนส่ง และการปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสม ท้ายที่สุดทางคณะทำงานของโครงการคาดหวังว่าการดำเนินการโครงการนี้จะเป็น “อีกหนึ่งก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสัญจรสำหรับทุกคนในสังคม” (a big step towards Mobility for All------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pdzoW
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:37 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน