ธุรกิจ

สถาบันยานยนต์ ดันมาตรฐานแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้า


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันยานยนต์ ปักหมุดวางศิลาฤกษ์เตรียมเปิด “ศูนย์ทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้า” ในปี 2563 นี้ พร้อมให้บริการทดสอบมาตรฐาน และความปลอดภัยแบทเตอรีครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน ด้วยมาตรฐานระดับสากล UNECE R100 และ R136 ตอกย้ำความเป็นแนวหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค  

สถาบันยานยนต์ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหน่วยบริการทดสอบมาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นไปตามที่กำหนด ได้พัฒนาศูนย์การทดสอบวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในอนาคต โดยเลือกปักหมุดที่หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยานยนต์เป็นอันดับแรก จึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้า ขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และทูฟ ซูด พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆ ของโลก มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย ให้เป็นแนวหน้าของอาเซียนอย่างยั่งยืน

วันชัย พนมชัย เลขธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การผลิตอุตสาหกรรรมยานยนต์ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” โดยมุ่งสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยภารกิจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมภายในประเทศ และตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ให้เกิดความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลได้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ และพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการทดสอบ การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ ศูนย์ทดสอบยานยนต์แบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ จึงควรได้รับการสนับสนุนเต็มที่เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์แบทเตอรีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ และยังสามารถเป็นที่ปรึกษาและฐานข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเทคนิควิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่โดยความร่วมมือจากภาครัฐบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์ทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์การทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้นได้ดำเนินการตามแผนไปแล้ว อาทิ
การออกแบบที่ทันสมัย การคัดเลือกผู้รับเหมาและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ด้วยงบประมาณการลงทุนสำหรับ อาคารและเครื่องมือทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินกว่า 300 ล้านบาท โดยในระยะแรก สามารถให้บริการทดสอบแบทเตอรีได้ทันที 5 จาก 9 รายการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 ได้แก่ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบทเตอรี (Mechanical Integrity Test) ชุดทดสอบการลัดวงจร (External Short Circuit Protection) ชุดทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน (Overcharge Protection) ชุดทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน (Over-discharge Protection) และชุดทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over-temperature Protection Test) โดยจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นี้

ศูนย์ทดสอบแห่งนี้ คาดว่าจะให้บริการทดสอบครบทุกรายการภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้เป็น “ศูนย์ทดสอบแบทเตอรียานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในอาเซียนโดยห้องปฏิบัติการทดสอบนี้จะสามารถทดสอบความปลอดภัยของแบทเตอรีตามมาตรฐาน UNECE R100 สำหรับยานยนต์ และ UNECE R136 ำหรับรถจักรยานยนต์ รวมถึงสามารถทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุงสมรรถนะของแบทเตอรี (Performance Test) ในระดับเซลล์ (Cell) โมดูล (Module) และระบบ (System)

ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตยานยนต์สมัยใหม่ประเภท Hybrid 4 ราย Plug-in Hybrid 4 ราย ยานยนต์ไฟฟ้า (BEV) 1 ราย และยังรอการอนุมัติจากบีโอไอ (BOI) 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนผลิตแบทเตอรีเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าเปิดทำการแล้ว อีก 4 ราย จะช่วยผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจากมาตรฐานการทดสอบที่กำหนดอย่างสูงสุด

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mphXD
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Nov 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.4 ล้าน
2.
5.9-7.4 แสน
3.
5.7-8.3 แสน
4.
6.0-6.4 แสน
5.
1.9-2.1 ล้าน
6.
4.4-4.9 ล้าน
7.
2.3 ล้าน
8.
2.2-2.6 ล้าน
9.
2.0-2.3 ล้าน
10.
2.9-4.3 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน