ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ร่วมสนับสนุน “Pharma-Run RSU 2019” ม. รังสิต


พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเดิน-วิ่งมีนีมาราธอน “Pharma-Run RSU 2019” : เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ) ซึ่งสโมสรนักศึกษาและวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และทัศนคติเชิงบวกในการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธให้บริการน้ำดื่ม รวมถึงนำกิจกรรมเกมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, โครงการช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ โรงพยาบาลบำราศนราดูร และสนับสนุนการวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อผู้ป่วย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/viEU8
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน