ธุรกิจ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)ฯ ต้อนรับกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการพัฒนาปรับปรุงด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาตรฐานระดับโลก


 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่ง ได้ให้การต้อนรับพันโท พีรนนท์ จันทรชาติ รองผู้บังคับกองพัน และคณะกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และศึกษาการพัฒนาปรับปรุงด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตลอดจนเทคนิคการใช้สี และการพ่นเคลือบมาตรฐานระดับโลกจาก แอกซอลทา พร้อมเข้าชมผลิตภัณฑ์คโรแมกซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของแอกซอลทา ที่นอกเหนือจากสีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ยังครอบคลุมยานพาหนะหลากหลายประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมการบิน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ แอกซอลทา และกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงความสำคัญของสี และการใช้งานด้านอากาศยาน นับว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kEO67
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน