ธุรกิจ

นิสสัน บ่มเพาะผู้นำ และผู้ประกอบการเจเนอเรชันใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทอล


นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทอล ให้แก่นักเรียน จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และจริยธรรม เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการตลาดดิจิทอล ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วันนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์แผนธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาสาสมัครพนักงานจาก นิสสัน และมูลนิธิรักษ์ไทย คอยให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทอลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน  (Youth Leadership Development Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ส่งเสริมทักษะทางธุรกิจ และการตลาดในยุคแห่งดิจิทอลได้ให้แก่เด็ก และเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ

 

นิสสัน เดินหน้าสานต่อโครงการในปีที่ 3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 1,400 คน จากโรงเรียนจำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง รวมถึงส่วนต่อขยาย ณ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานนิสสัน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

พนักงานของ นิสสัน มีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในตอนแรก มัณฑนา เล้า ผู้จัดการทั่วไป สายงานสื่อสารองค์กร กล่าว “การที่บุคลากรของเราร่วมแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่น้องๆ จากโรงเรียนในเขตชุมชนโดยรอบโรงงานของเรา ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสู่ชุมชนใกล้เคียง”

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนจากสายงานการตลาดของ นิสสัน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ และจารุณี วิชญ์ธนาเดชา ที่เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนในโครงการ

 

โครงงานวิชาชีพของนักเรียนในโครงการฯ ที่นำเสนอแผนธุรกิจสุดสร้างสรรค์ อาทิ ขนมถ้วยสีรุ้ง จนถึงพวงกุญแจแฟนซี แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจออกสู่ตลาด  โดยความเข้าใจกลยุทธ์ในการสื่อสาร และช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

ดญ. ชลิตา สายเครือบุญ นักเรียนโครงการ YLD จากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เราได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจ และจะนำความรู้ในการทำธุรกิจและการตลาด ไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และต่อยอดใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียต่อไปในอนาคต”
“พวกเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และประทับใจในความสามารถที่สะท้อนผ่านแผนธุรกิจของน้องๆ ในแต่ละทีม” ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารการตลาด พนักงานอาสาสมัครจาก นิสสัน กล่าว “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ YLD ของ นิสสัน จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนจากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในอนาคต”

 

จารุณี วิชญ์ธนาเดชา ผู้จัดการสายงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทอล อีกหนึ่งพนักงานอาสามัครจาก นิสสัน ประเทศไทย กล่าวเสริมนอกเหนือจากความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมของเหล่านักเรียนโครงการ YLD ว่า  “ความรู้ที่เราได้แบ่งปันและทักษะที่เด็กๆได้รับไปวันนี้ จะช่วยปูทางสู่ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ”

 

“ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน โดยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ประกอบกับทักษะด้านธุรกิจและการตลาด จะช่วยให้เยาวชนสามารถคิดวางแผนด้านการเรียนและเส้นทางอาชีพ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/n2dJj
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน