สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ปิ๊ง ไอเดีย ! ติด GPS รถส่วนบุคคล หวังลดอุบัติเหตุ ประเทศแรกของโลก


กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ศึกษาต่อยอดใช้ GPS ในรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ เพื่อติดตามกำกับดูแล ตรวจสอบการใช้รถใช้ถนนอย่างครอบคลุม หวังลดอุบัติเหตุ-อาชญากรรม คาดภายใน 1 ปี ได้ข้อสรุปชัดเจน

 

images

 

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายกับกรมการขนส่งทางบก ศึกษากฎหมายดำเนินการให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ติดตั้ง GPS (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ) เพิ่มเติมเพื่อลดอุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรม เช่น การขโมยรถ เนื่องจากสามารถควบคุมความเร็วรถ และตรวจสอบข้อมูลการขับขี่ได้ ซึ่งจากเดิมบังคับใช้เฉพาะรถสาธารณะ 4 ประเภท คือ รถรับจ้าง รถบรรทุก รถตู้โดยสาร และรถโดยสารขนาดใหญ่ ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถดำเนินการติด GPS กับรถได้ทุกประเภทจริง จะถือเป็นประเทศแรกของโลก โดยช่วงเริ่มต้นอาจเริ่มที่รถใหม่ก่อน ส่วนรถเก่าจะมีมาตรการค่อยๆ บังคับต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม จะประเมินประโยชน์ รวมถึงราคาระบบการติดตั้ง GPS พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล และหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแนวทางดำเนินการ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปีนับจากนี้------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Kw89U
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:37 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน