ธุรกิจ

สามมิตร ฉลองครบ 60 ปี เสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมลอจิสติคส์ไทย


บริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่ง และลอจิสติคส์โซลูชันครบวงจร ฉลองครบรอบ 60 ปี จัดงานใหญ่ The Next Evolution of World Class Logistics Solution” เพื่อเสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมลอจิสติคส์ จัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยียานยนต์ลอจิสติคส์ พร้อมเปิดตัวรถต้นแบบเสริมโซลูชันตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกกลุ่ม ชูบทบาทผู้นำเปิดตัวดิจิทอลพแลทฟอร์มเพื่อการขนส่งแห่งอนาคต ควบจัดฟอรัมใหญ่แห่งปี ดึงผู้นำธุรกิจ และกูรูด้านไอที ยานยนต์ และลอจิสติคส์ระดับประเทศ ร่วมชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทยหลังดิจิทอลมาถึง โดยมีพันธมิตรคู่ค้าทั้งบริษัทในประเทศไทย และต่างประเทศ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานกว่า 3 พันคน

 

2 (4)

ยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า กลุ่มสามมิตร ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่ง และลอจิสติคส์โซลูชันครบวงจรมาตลอดระยะเวลา 60 ปี  สามมิตร ตระหนักถึงการปรับตัว และการเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด โดยมีแรงผลักสำคัญหลายประการ เช่น เทคโนโลยี Internet of Things และ AI การเข้าสู่ยุค 5G ที่ทำให้วิธีการเชื่อมต่อกับลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ศ เหล่านี้กลายเป็นแรงส่งสำคัญให้ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะภาคบริการขนส่ง และลอจิสติคส์ เกิดการปรับตัว และสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดให้ได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านลอจิสติคส์ของเมืองไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามมิตร จึงได้จัดงาน The Next Evolution of World Class Logistics Solution” โดยมีเจตนารมณ์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบลอจิสติคส์ยานยนต์ จะมองเห็นปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลทั้งที่เป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้  และนำประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้ ไปต่อยอดและร่วมกันผลักดันให้ทั้งอุตสาหกรรมไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ยงยุทธ กล่าว

S__385092

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ The ASEAN Automotive Logistics Expo ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ลอจิสติคส์แห่งอนาคต ที่สื่อให้เห็นถึงยุคสมัยของ สามมิตร ที่เติบโตมาอย่างมั่นคงตลอด 60 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่และระบบขนส่ง อันเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมของประเทศ ที่พร้อมผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำระบบขนส่งและยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน การจัดแสดงต้นแบบนวัตกรรมยานยนต์ที่มีการพัฒนา และเสริมโซลูชันต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละภาคธุรกิจได้อย่างเหมาะสม อาทิ รถบริหารจัดการขยะ รถทรัคแอนด์ทเรเลอร์ที่มีน้ำหนักเบา รถซิทีดัมพ์ (City Dump) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะ PM2.5 รวมทั้งรถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

พร้อมกับไฮไลท์สำคัญ คือ การเปิดตัวดิจิทอลพแลทฟอร์ม (Digital Platform) โดย สามมิตร สมาร์ท โมบิลิที เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของลอจิสติคส์ และการขนส่งแห่งอนาคต เตรียมพร้อมรับโอกาส และเผชิญกับความท้าทายในยุคเศรษฐกิจแข่งขัน และการร่วมใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และร่วมเป็นพันธมิตรจากการเชื่อมโยงบริการ และสินค้าอุปโภคบริโภค ร่วมขับเคลื่อนทั้งรูปแบบกายภาพ (Physical) ควบคู่ไปกับดิจิทอลที่จะเอื้อประโยชน์ในการนำฐานข้อมูล (Bigdata) ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าเศรษฐกิจ และสังคม

5 (4)

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทย-จีน จัดฟอรัม The Next Level of Thai and Asean Automotive Logistics Forum ร่วมถอดรหัส และถกทิศทางอนาคตของประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “เสริมแกร่งลอจิสติคส์ไทยด้วย IoTs” (Emerging Logistics Industry with IoTs) จากกูรูชื่อดังในวงการดิจิทอล และนวัตกรรมระบบลอจิสติคส์ยานยนต์ไทย ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจ อาทิ รศ.ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี นักวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อัศนีย์ วิภาตเวทย์ หัวหน้าส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และรัตนา สถิรมน กรรมการบริหาร บริษัท สามมิตรกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ด้วย

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน และการ ปาฐกถาพิเศษ จาก ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในหัวข้อ “สู่ผู้นำการค้าอาเซียน บนบริบทการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก” โดยมีพันธมิตรคู่ค้าทั้งบริษัทในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Y8wxE
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน