ธุรกิจ

อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ร่วมเป็นกระบอกเสียง เปิดประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม


สังคมไทยในปัจจุบันมีความเข้าใจต่อกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเปิดรับความแตกต่างมากขึ้น ทว่ายังไม่ได้มีใครให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาอย่างจริงจัง แต่นั่นไม่ใช่สำหรับครูที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ที่เชื่อมั่นว่านักเรียนที่มีข้อจำกัดทางการได้ยิน มีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาและเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมที่เท่าเทียมกับนักเรียนกลุ่มปกติได้

 

บกพร่อง ใช่ว่าอ่อนแอและเรียนรู้ไม่ได้

ครูแสงเดือน ตรีนันทวัน ล่ามภาษามือ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งแม่พิมพ์ของชาติที่พร้อมผลักดันให้ลูกศิษย์ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ เล่าให้พวกเราฟังพร้อมสื่อสารภาษามือให้น้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่นั่งอยู่ข้างๆ เข้าใจในบทสนทนาว่า “เด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าคน กว่า 70 % มีความบกพร่องทางการได้ยิน และอีกส่วนมีความบกพร่องทางร่างกายด้านอื่น หรือมีความผิดปกติทางสมอง เช่น นักเรียนที่มีความพิการซ้ำซ้อน หรือนักเรียนออทิสติค แต่เด็กนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ คุณครูทุกคนที่นี่ใช้หัวใจสร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กๆ เราไม่ได้มองว่าเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง หรือมีข้อจำกัด คือ เด็กที่อ่อนแอ แต่มองว่าพวกเขา คือ เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านหนึ่งด้านใด คุณครูทุกคนเชื่อว่าพวกเขาทำได้ เรียนรู้ได้ และพัฒนาได้ สมควรได้รับโอกาส และมีอนาคตที่ดีเหมือนเด็กทั่วไป”

412

– ครูแสงเดือน ตรีนันทวัน ล่ามภาษามือ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เสียงจากหัวใจของน้องในโลกเงียบ ทุกคนอยากมีอนาคตที่สดใส

เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคน ต่างก็มีความฝันและอยากมีอนาคตที่ดีไม่ต่างจากเด็กทั่วไป นอกเหนือจากการเรียนภาษามือควบคู่กับการเขียนและการอ่านภาษาไทยในห้องเรียนแล้ว กิจกรรมนอกบทเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับพวกเขา

เสียงจากหัวใจของน้องในโลกเงียบ ทุกคนอยากมีอนาคตที่สดใส 

ครูเดือน เล่าให้ฟังถึงทักษะที่จำเป็นนอกห้องเรียน พร้อมชี้ไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน ที่คุณครูเข้ามามีส่วนในการช่วยบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เด็กๆ “นอกห้องเรียน เราก็จะพยายามสร้างวินัยการออมซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญให้กับพวกเขา เชื่อไหมว่านักเรียนบางคนเขามีเงินออมฝากไว้ที่คุณครู พอเรียนจบเขาก็มีเงินก้อนพอที่จะใช้เป็นทุนเพื่อใช้ในการเรียนต่อ หรือนำเงินเก็บก้อนนี้ไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป การเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินก็ใช้ชีวิตยากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว หลายๆ ครั้ง “โอกาส” เป็นสิ่งที่ได้มายาก หรือบางครั้งก็แทบจะไม่มีใครหยิบยื่นให้พวกเขา ทักษะการออมเงิน หรือการวางแผนทางการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีอนาคตที่มั่นคงสดใส”

 

ต้นทางของทุกโอกาส คือ ใจที่เปิดกว้าง (และความเชื่อมั่น) จากสังคม

(4) กิจกรรม กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน ปีที่ 3

กรุงศรี ออโต้ ได้จัดกิจกรรมและขยายผลโครงการ กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีพนักงานอาสาสมัครจากทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาในพื้นที่ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องการช่วยเหลือ การแบ่งปัน สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ให้ ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศมาแล้วทั้งหมด 14 แห่ง

405

สิริพร ศุภรัชตการ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2562 กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนโสตศึกษาในเครือมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งที่เราเลือกมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ เป็นเพราะได้รับคำแนะนำจากท่านศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่มองว่าโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ยังขาดโอกาสอยู่มาก และเป็นพื้นที่ห่างไกลที่หลายคนมองข้าม ครั้งนี้พวกเราไม่เพียงดีใจที่ได้มามอบโอกาสแบ่งปันความรู้ และช่วยสร้างทักษะการเงินให้กับน้องๆ อย่างเช่น เรื่องการคิดก่อนใช้ เป็นสิ่งที่จำเป็น และควรปลูกฝังตั้งแต่พวกเขายังเด็ก เพราะทักษะนี้เองจะช่วยให้พวกเขารู้จักเก็บออม และบริหารเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นในอนาคตได้ พวกเรายังมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความหวังให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 50 คน และขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงยืนยันว่าน้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเรียนรู้ โดยในปีนี้เรายังได้ขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนโสตศึกษาอีก 2 แห่งในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ต่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากเพียงใด เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของน้องๆ พวกเราชาวอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ เราหวังว่าโครงการฯ จะช่วยหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่หลายคนอาจมองข้ามไป และช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขาในอนาคตต่อไป”

63

วรุณภรณ์ รอดดี อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2562 กล่าวเสริม “ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ในครั้งแรกๆ รู้สึกท้าทายที่ต้องสอนทักษะการเงินกับน้องๆ ผ่านภาษามือ แต่หลังจากนั้น รู้สึกว่าภาษามือเป็นการสื่อสารที่มีเสน่ห์ ภายใต้โอกาสที่ทุกคนหยิบยื่นให้ สภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ น้องๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ อยากให้ทุกคนในสังคมมอบโอกาสและสนับสนุนให้น้องๆกลุ่มนี้มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ และตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งหน้าอย่างแน่นอน”

 image023

“ผมขอขอบคุณพี่ๆ อาสาสมัครที่มาจัดกิจกรรมและมอบโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการเงินเช่นนี้ให้กับพวกเรา ฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐานทำให้ผมได้เห็นความสำคัญของการออมเงิน การมีเงินเหลือเก็บเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือคราวจําเป็น ผมตั้งใจไว้ว่าจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ เพื่อที่จะได้มีเงินออมสำหรับไว้เป็นทุนการศึกษาของผมในอนาคตครับ” สิริภพ แสงจันทร์ หรือน้องยอร์ช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิด สื่อสารกับพวกเราผ่านภาษามือ ด้วยรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังที่อบอุ่นไปถึงหัวใจของคุณครูและพี่ๆ  อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ที่นั่งล้อมวงฟังบทสนทนาในวันนั้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/v7rOH
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน