ธุรกิจ

โวลโว ประกาศแผนลดการปล่อยแกสเรือนกระจก


โวลโว คาร์ ประกาศแผนการดำเนินงานครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินหน้าลดการปล่อยแกสเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุทพรินท์ตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ โวลโว ให้ได้ 40 ในช่วงปี 20182025 ซึ่งนับเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของ โวลโว เพื่อเป็นบริษัทที่ี่มีการปล่อยแกสเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Climate-Neutral Company) ภายในปี 2040

ฮาคาน ซามูเอลส์สัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร วอลโว่ คาร์ กล่าวว่า แผนครั้งนี้ระบุถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกับปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกปี 2015 ซึ่งนับเป็นความพยายามในการจำกัดภาวะโลกร้อนไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (Pre-Industrial Level)

 เป้าหมายในปี 2040 ของ โวลโว ก้าวไปไกลกว่าการแก้ปัญหาการปล่อยแกสจากท่อไอเสียรถยนต์ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ โวลโว มีความเชี่ยวชาญในระดับแถวหน้าของโลก หากแผนการดำเนินงานครั้งนี้ยังมุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยแกสเรือนกระจกทั้งในเครือข่ายการผลิต การดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน และผ่านการรีไซเคิลและการนำวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานระยะสั้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในปี 2040 โวลโว คาร์ ได้เปลี่ยนมาใช้มาตรการที่ท้าทายอย่างทันท่วงทีเพื่อลดการปล่อยแกสเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิต หรือคาร์บอนฟุทพรินท์ของรถยนต์ โวลโว ให้ได้ 40 % ในระหว่างปี 20182025 ซึ่งในกรอบเวลานี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายให้เครือข่ายการผลิตทั่วโลกลดการปล่อยแกสเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยเช่นกัน

 เรากำลังเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ด้วยแผนการดำเนินที่เป็นรูปธรรม มิใช่แค่คำมั่นสัญญา ด้วยเหตุนี้ โวลโว คาร์ จึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควบคุมได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานของเรา และการปล่อยแกสไอเสียจากรถยนต์ของเราด้วย ตลอดจนการให้ความสำคัญในส่วนที่เราสามารถชี้นำแนวทางได้ ผ่านการเชิญชวนให้ผู้แทนจำหน่ายของเรา และหน่วยงานภาคพลังงาน หันมาร่วมมือกับเราเพื่อมุ่งสร้างสรรค์อนาคตที่มีการปล่อยแกสเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โวลโว ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณคาร์บอนฟุทพรินท์ของรถยนต์ โวลโว ให้ได้ 40 ภายในปี 2025 จึงได้วางแผนระบบการทำงานใหม่ในการดำเนินงานหลายส่วนของบริษัทฯ โดยก่อนหน้านี้ได้ประกาศเป้าหมายในการกำหนดให้รถยนต์ 50 % ที่บริษัทฯ จำหน่ายภายในปี 2025  ต้องเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยแกสเรือนกระจกได้ 50 ในระหว่างปี 2018-2025

ขั้นตอนการดำเนินงานระยะสั้นในด้านอื่นๆ ยังรวมถึงการลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ 25 ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกภายในปี 2025 การใช้พลาสติครีไซเคิล 25 ในรถยนต์ โวลโว รุ่นใหม่ภายในปี 2025 และการลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการผลิตและการขนส่ง

โวลโว คาร์ เป็นผู้ผลิตรถยนต์แบบมาตรฐานรายแรกที่มุ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และยุติการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ระบบสันดาปเชื้อเพลิง สำหรับในปีนี้ รถยนต์ โวลโว ที่เปิดตัวใหม่ทุกรุ่นจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และในวันนี้ได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นแรก นั่นคือ XC40 Recharge ซึ่งจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่น XC40 Recharge นี้ ถือเป็นการแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ในการกำหนดค่าเฉลี่ยการปล่อยแกสเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุทพรินท์ตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ โวลโว รุ่นใหม่แต่ละรุ่นในอนาคต

XC40 Recharge คือ รถยนต์รุ่นแรกในตระกูล Recharge ซึ่งเป็นตระกูลใหม่ของ โวลโว คาร์ คำว่า Recharge สื่อถึงรถยนต์ โวลโว ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ด้วยระบบส่งกำลังพลัก-อิน ไฮบริด ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยรถยนต์ตระกูล Recharge ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ และสนับสนุนผู้ขับขี่รถยนต์ระบบพลัก-อิน ไฮบริด ผ่านแรงจูงใจในการใช้โหมดขับขี่แบบ Pure mode ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/BR00n
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน