ธุรกิจ

โออาร์ ขยายโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชัน


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิง (Upcycling) ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชัน ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติคใสเพท (PET) รีไซเคิล ที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วม โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติคใสเพท 12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิง ตัว ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิง ภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติคใสเพท (PETจากตู้รับคืนขวดพลาสติครีไซเคิลอัตโนมัติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ พีทีที สเตชัน ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการ พีทีที สเตชัน สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพลกซ์ อาคาร บี ได้กว่า 4,000 กิโลกรัม โดย โออาร์ จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติครีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ภายในปี 2563 เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนให้ดีขึ้น และให้สถานีบริการ พีทีที สเตชัน เป็นพื้นที่ๆ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7dMjw
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน