ธุรกิจ

เมร์เซเดส-เบนซ์ ลงนามจับมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ขยายโครงการหลักสูตรทวิภาคีสาขาช่างเมคคาทรอนิคส์ยานยนต์


บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ขยายโครงการนักเรียนช่างฝึกหัด เมร์เซเดส-เบนซ์ ตามมาตรฐานการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิคส์ยานยนต์เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษา ทวิภาคีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเดียวกับประเทศเยอรมนี และเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะที่มีความสนใจในสายงานยานยนต์สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เมร์เซเดส-เบนซ์ ได้ โดยมีประธานในพิธี คือ Roland Folger ประธานบริหาร บีเยิร์น กุซเทรา รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด และพุทธิ ตุลยธัญ รองประธานบริหารฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ Markus Hoffmann ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และผู้อำนวยการโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ร่วมกับตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้แก่ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการ มนตรี สุวรรณภักดีจิตร รองผู้อำนวยการ และบรรยัด ประหา หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถือเป็นสถาบันแห่งที่ 5 ที่เข้าร่วมกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)ฯ ต่อจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

 

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการทดสอบจากสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี หรือ Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน หรือ Certificate ระดับ บี (Level B) ในปี 2561 และในปีนี้ก็เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยอีกครั้งที่ผ่านการรับรองถึงระดับอาชีวศึกษา และฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ หรือ Certificate ระดับ เอ (Level A) ซึ่งทั้ง 2 ระดับเป็นหลักสูตร 2 ปีของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติที่ควบคุมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้การรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกับรถยนต์ เมร์เซเดส-เบนซ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม “Mercedes-Benz Training Center” ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และศูนย์บริการของผู้จำหน่าย เมร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ โดยการเติบโตของโครงการนักเรียนช่างฝึกหัด เมร์เซเดส-เบนซ์ ส่งผลให้จำนวนนักเรียนอาชีวะของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)ฯ เพิ่มมากขึ้นจาก 64 คนในปี 2558 เป็น 125 คนในปีนี้ และจะมีจำนวนมากขึ้นอีกในปีหน้าเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นของตลาดรถยนต์ โดยทั้งนักเรียนช่างฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์ เมร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ภายในงาน ทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่ส่งตรงมาจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย ประเทศเยอรมนี แก่นักเรียนช่างฝึกหัด เมร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นที่ 29 จำนวนทั้งสิ้น 29 คน ที่ผ่านการรับรองสมรรถนะการฝึกอาชีพโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย ทั้งในระดับ เอ และระดับ บี โดยในปีนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์ เมร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง คือ บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาราชดำเนิน), บริษัท เบนซ์พระราม 3 จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเคกรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด, บริษัท เอ็มบี รามอินทรา จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จำกัด, บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด และบริษัท  พิษณุโลกนามทอง จำกัด

 

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการบริการที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ Certified Service Advisor เวอร์ชั่น 4.0 จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ช่างวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ Certified Diagnosis Technician เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 22 คน โดยทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์ เมร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั้ง 25 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด, บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด, บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเคกรุ๊ป จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขางามวงศ์วาน), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาราชดำเนิน), บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด, บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด, บริษัท เอ็มบี รามอินทรา จำกัด, บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด, บริษัท ที เอส ที เมอร์เซเดส เบนซ์ จำกัด, บริษัท สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด, บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด, บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Atehd
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน