ธุรกิจ

มิเชอแลง ร่วมกับ IFP Energies Nouvelles และ Axens สร้างมิติใหม่ให้กับโครงการ BioButterfly


มิเชอแลง ร่วมกับ IFPEN และ Axens ประกาศสร้างโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Butadiene จาก Bioethanol ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยจะเปิดตัวปลายปี 2012 โครงการ BioButterfly มีวัตถุประสงค์ในการผลิต Butadiene จากเอธานอลจากชีวมวล (พืชชนิดต่างๆเพื่อใช้ผลิตยางสังเคราะห์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ Butadiene คือ สารประกอบชนิดหนึ่งที่ในปัจจุบันผลิตจากน้ำมันและเป็นหนึ่งในสารที่มักถูกนำไปใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ในแต่ละปีผู้ผลิตทั่วโลกมีการใช้ Butadiene คิดเป็นปริมาณรวมกันมากกว่า 12 ล้านตัน ซึ่งราว 40 % นั้นเป็นการใช้เพื่อผลิตยางรถยนต์

การสร้างโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2019 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2020 โดยจะก่อสร้างขึ้นในพื้นที่โรงงานของ มิเชอแลง ในเมือง Bassens ใกล้กับเมือง Bordeaux ซึ่งที่นั่น มิเชอแลง มีการใช้ Butadiene จากปิโตรเลียมในการผลิตยางสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในตลาดยุโรปอยู่ก่อนหน้าแล้ว โครงการ BioButterfly ได้รับเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 70 ล้านยูโร และจะทำให้เกิดการจ้างงานราว 20 ตำแหน่ง ณ ที่แห่งนี้

เริ่มต้นจากการผลิตในปริมาณเพียงแค่ไม่กี่กรัมเพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการอยู่หลายปี ต่อมาจึงมีการพัฒนาเป็นโครงการนำร่องขึ้นที่ IFPEN ในเมือง Lyon โดยมีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยกรัม และในที่สุดได้กลายมาเป็นการผลิตในโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทดสอบกระบวนการผลิตที่มีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมในทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก (20-30 ตัน/ปี) ก่อนที่จะนำกระบวนการนี้ไปใช้ผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม (100,000 ตัน/ปี) และให้ Axens ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์และทำตลาด

ภายในโรงงานจะมีการทดสอบการใช้ Ethanol จากชีวมวลทุกชนิด รวมถึง Ethanol ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่เป็นอาหาร (เจเนอเรชัน 2) แต่จะผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการทำป่าไม้ เช่น ฟางและเศษไม้ เป็นต้น

โรงงานแห่งนี้จะมีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการที่ IFPEN เป็นผู้พัฒนาขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสีเขียวที่ Axens จะเป็นผู้ทำการตลาด และกระบวนการนี้ยังจะทำให้ มิเชอแลง มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึง Butadiene ได้อย่างที่ต้องการและยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของ มิเชอแลง ด้วย

การตัดสินใจผนึกกำลังครั้งนี้ได้สร้างมิติใหม่ให้กับโครงการ BioButterfly  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานฝรั่งเศส (French Agency for Environment and Energy Management หรือ ADEME) ภายใต้โครงการการลงทุนเพื่ออนาคต (The Investments for the Future) โดยแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางสังเคราะห์จากวัตถุดิบตั้งต้นชีวภาพขึ้น และยังทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าและคิดหาวิธีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดการทำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น

Florent Menegaux (ประธานกรรมการบริหารของ มิเชอแลง) – การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทเป็นเอกลักษณ์องค์กรอย่างหนึ่งของ มิเชอแลง กรุพ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำในการสร้างการสัญจรอย่างยั่งยืน ภายในปี 2050 วัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตยาง 80 % จะเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน เราคาดหวังว่า Butadiene จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จลุล่วงไปแล้วถึง 20 %”

Didier Houssin (ประธานของ IFPEN) – “IFPEN มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบตั้งต้นชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพขึ้น และในโครงการ BioButterfly นี้ การค้นคว้าวิจัยของเรามีส่วนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการใช้พลังงานในระยะยาวให้กับภาคอุตสาหกรรม

Jean Sentenac (ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Axens) – “โครงการนี้ทำให้ Axens ซึ่งเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีในการผลิตสารตั้งต้นปิโตรเคมีซึ่งเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วทั่วโลกได้มีโอกาสขยายฐานการให้บริการของบริษัทไปยังตลาดสารเคมีจากวัตถุดิบตั้งต้นชีวภาพ

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nnpH3
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ