ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย เฉพาะปี 2562 ผ่านการรับรองรางวัลจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวม 26 ศูนย์จากทั่วประเทศ ตอบโจทย์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (GECC: Government Easy Contact Center)  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คำแนะนำบริการทุกด้านครบถ้วน ถูกต้อง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับในปี 2562 มีหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 26 ศูนย์ โดยเข้ารับโล่จาก เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด, บุรีรัมย์, พิษณุโลก แห่งที่ 1, อุดรธานี แห่งที่ 1 และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา จำนวน 22 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง และสาขาอำเภอฝาง, สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช และสาขาอำเภอสองพี่น้อง, สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอตาคลี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน, สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน และสาขาอำเภอปราณบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอลี้, สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง, สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอพนมทวน, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอพล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช, สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอรือเสาะ และสาขาอำเภอสุไหงโก-ลก, สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สาขาอำเภอห้วยยอด, สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก

กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยเปิดให้บริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นมา และได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น นำการให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถที่เคยให้บริการผ่านเวบไซท์มาให้บริการผ่านแอพพลิเคชันแทน และสำหรับรายการที่ไม่ปรากฏให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน สามารถเดินทางมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งตามปกติ โดยจะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/E3hhS
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ