ธุรกิจ

Grab เปิดตัวโครงการ “Break The Silence–เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสให้กับผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน


 

Grab ผู้นำซูเพอร์แอพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัวโครงการ Break The Silence–เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เนื่องในโอกาสสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23–29 กันยายนนี้ เพื่อมุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนคนหูหนวก และผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านพแลทฟอร์มของ Grab ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Grab ที่ว่า คนทุกกลุ่มสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างรายได้ และอิสรภาพทางการเงินผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

 

Grab ได้เปิดตัวโครงการ “Break The Silence” ครั้งแรกในประเทศมาเลเซียในปี 2561 และได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์  ปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นคนหูหนวกจำนวนมากกว่า 600 คนที่สามารถสร้างรายได้ผ่านพแลทฟอร์มของ Grab ใน 4 ประเทศ โดย Grab มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในกลุ่มดังกล่าวเป็น 2 เท่าภายในปีหน้า

 

ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “Grab มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยและสังคมไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมบนพแลทฟอร์มของเรา ภายใต้โครงการ “Break The Silence” เรามุ่งหวังที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนหูหนวก และผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินกับสังคมภายนอก พร้อมส่งเสริมให้พวกเขามีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้เพราะเราเชื่อว่า การสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในตลาดแรงงาน และการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงอาชีพจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

 

ในปีที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทยฯ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินซึ่งมีความสนใจ มีใบขับขี่ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สามารถสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของ Grab ได้ โดยพวกเขาได้รับโอกาสในการอบรม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทั่วไป โดยปัจจุบัน  Grab มีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50 คน

 

วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้าถึงแหล่งรายได้ที่มั่นคงถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของกลุ่มคนพิการ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่หูหนวกมากกว่า 375,000 คน โดยส่วนใหญ่ยังคงไม่มีอาชีพที่มั่นคง และมีความยากลำบากในการดูแลคุณภาพชีวิต สำหรับพวกเขาแล้ว หนึ่งในอุปสรรคสำคัญคือการขาดโอกาส รวมถึงเครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทางสมาคมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ Grab ในโครงการ Break The Silence” ซึ่งช่วยเปิดโอกาสที่หลากหลายให้กับผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยิน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้พวกเขาได้ทำความรู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าองค์กรภาคเอกชนอย่าง Grab มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มผู้พิการได้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง”

 

ภายใต้โครงการนี้ Grab ได้พูดคุยกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ผู้ขับซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยได้นำข้อมูลดังกล่าว พร้อมคำแนะนำจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี พแลทฟอร์มการให้บริการ และระบบการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต อาทิ

 

 • การพัฒนา “ฟีเจอร์ Live Chat” บนแอพพลิเคชัน Grab ที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้บริการลูกค้า (Customer Experience Centre) ได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้โดยสารและพาร์เนอร์ผู้ขับขี่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ป้ายแขวนบนรถ หรือแผ่นคาร์ดที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษามือพื้นฐาน เคล็ดลับในการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ หรือการแจ้งความต้องการต่างๆ เช่น การบอกทิศทาง การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ การแจ้งราคาค่าโดยสาร เป็นต้น
 • การรณรงค์ด้วยแคมเปญการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม และส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งมีอุปสรรคทางการได้ยินเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
 • การเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรุงเทพฯ และขยายไปยังจังหวัดอื่นที่ Grab ให้บริการ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกันยายน เพื่อให้คนหูหนวก หรือผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินที่มีความสนใจสามารถหารายได้ให้กับตนเองด้วยการขับรถเพื่อให้บริการผ่านแอพพลิเคชันของ Grab
 • การสนับสนุนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในการจัดงานสัปดาห์คนหูหนวกโลกประจำปี 2562 ในวันที่ 29 กันยายนนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มคนหูหนวกและผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน

 

และเนื่องในโอกาส “สัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2562” Grab ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Break The Silence–เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนหูหนวกและผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน โดยการเปลี่ยนคะแนน Grab Rewards เป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยทุก 150 คะแนนสามารถแลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 บาท โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2562 นี้

 ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/g6sf3
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ