ธุรกิจ

ผู้บริหาร นิสสัน สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มที่ 3 ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย


 

สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ รองประธานสายงานวางแผนองค์กรและกลยุทธ์การตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการและหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มที่ 3 ด้านข้อมูลผู้ใช้และนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

 

ในฐานะส่วนหนึ่งของคณะทำงานในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลด้านการส่งเสริม และพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย คณะทำงานดังกล่าวยังได้รับมอบหมายในการส่งเสริมการใช้งาน และการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งนับว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยรายงานจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า มีการจดทะเบียนรถยนต์แบบพลัก-อิน ไฮบริด และไฮบริด ใหม่ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จำนวนถึง 15,366 คัน

 

โดยบทบาทของ สรรเพชญ ในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จะให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในการกระตุ้น และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อการกำหนดทิศทาง และพัฒนาเเผนแม่บทเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเเบบบูรณาการในประเทศไทย โดยเป้าหมายของสมาคมฯ คือ การสร้างความต้องการในการใช้ รวมถึงการพัฒนาตลาด และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วทั่วโลก

 

“นับว่าเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสนับสนุนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมทั้งทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ผมมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์การทำงานของผมกับ นิสสัน ซึ่งถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก และยังเป็นผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกอย่าง นิสสัน ลีฟ จะสามารถนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานและให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างบูรณาการ เพื่อที่จะร่วมกันเร่งพัฒนาระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกคน” สรรเพชญ กล่าว

 

สรรเพชญ และคณะทำงานกลุ่มที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมตลาดของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากภาคการขนส่ง ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ประธานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าว

 

โดยข้อเสนอทั้ง 8 ข้อที่ทางสมาคมฯ ได้ทำการเสนอให้กับรัฐบาลนั้นประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมการพัฒนาเเผนที่นำทางเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าโดยการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การลดภาษี และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การจดทะเบียนสามล้อไฟฟ้า และรถรับจ้างอย่างเป็นระบบ และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ เพื่อการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

 

นอกจากนี้ ข้อเสนออื่นๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ให้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจัดให้มีหน่วยงานทดสอบ และรับรองมาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้นทั่วประเทศไทย และจัดให้มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

 

รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และประกาศว่ายานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพหรือ S-curve สำหรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทยที่สิ้นสุดลงในปี 2561 มีผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการอนุมัติ จำนวน  20-30 สิทธิประโยชน์------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TScOI
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ