บทความ

ปตท. จัดงาน Gas Day 2019 Energy Fuel For Today And Tomorrow 


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงาน Gas Day 2019 Energy Fuel For Today And Tomorrow โดยได้รับเกียรติจากกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมกับ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในพิธีเปิด ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่ธุรกิจแกส และยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีของธุรกิจแกสฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ในงาน Gas Day 2019 Energy Fuel For Today And Tomorrow จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 กันยายน 2562 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในงานประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนการจัดเสวนาวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตลาดแกสธรรมชาติเหลว การจัดการพลังงานแบบ Smart Factory รวมถึงการมองไปสู่อนาคตอย่างการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ และ AI Solutions เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โซนนิทรรศการธุรกิจแกสธรรมชาติ จัดแสดงการดำเนินงาน และผลงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบ Solutions Provider ซึ่งเป็นบริการที่กลุ่มธุรกิจแกสฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และโซนจัดแสดงสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แกสธรรมชาติในกระบวนการผลิตให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แกสธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน ทำให้ธุรกิจแกสธรรมชาติ เป็นธุรกิจต้นน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญยิ่งขององค์กร เป็นรากฐานสำคัญของกลุ่ม ปตท. และอยู่คู่กับ ปตท. มาตลอด 40 ปี  นับตั้งแต่ประเทศไทยค้นพบแหล่งแกสธรรมชาติในอ่าวไทย มีกิจการโรงแยกแกสฯ จากนั้นธุรกิจแกสธรรรมชาติ ปตท. ก็เติบโตเรื่อยมา จนปัจจุบันได้ขยายการจัดหา จัดจำหน่ายแกสฯ ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้า LNG จากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด ก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และปัจจุบันได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค ตามนโยบายจากภาครัฐ

การจัดงาน Gas Day 2019 ครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีของธุรกิจแกสฯ ที่จะประมวลภาพความสำเร็จตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็น Digital สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการเป็น Solutions Provider ที่ธุรกิจแกสฯ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถขยายผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่คู่ค้า ลูกค้า เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6toVZ
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
14 Jan 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,939,000
2.
6,139,000
3.
2,290,000
4.
2,387,000
5.
2,649,000
6.
2,299,000
7.
4,999,000
8.
546,000
9.
564,000
10.
4,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th