สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ผุดไอเดีย ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 4 สาย จูงใจผู้ใช้คืนภาษี 15,000 บาท


กรมการขนส่งทางราง ผุดไอเดียลดค่าครองชีพประชาชน ด้วยมาตรการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบรายเดือน และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off-peak) โดยมีแผนเสนอกระทรวงคมนาคมอนุมัติ ตค.นี้ พร้อมทดลองใช้ 3 เดือน  พ่วงไอเดียซื้อบัตรโดยสารครบ 15,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

DSC_2025

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เผยถึงมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนโดยเสนอมาตรการจูงใจให้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยการให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วรถไฟฟ้าระบบใดก็ได้ครบ 15,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ซึ่งรูปแบบคล้ายกับนโยบายชอพช่วยชาติที่ผ่านๆ มา

มาตรการลดค่าครองชีพ ด้วยการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามี 2 แนวทาง คือ 1. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ารายเดือนลง และ 2. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในช่วงที่ผู้โดยสารไม่นิยมเดินทาง (Off-peak) โดยปัจจุบันมีรถไฟฟ้าในระบบ 4 ประเภท ได้แก่ 

1. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรลลิงค์ ปัจจุบันมีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 15-45 บาท/คน/เที่ยว เฉลี่ยเดินทางต่อคนอยู่ที่ 31 บาท/คน/เที่ยว หากลดราคาเป็นตั๋วรายเดือนจะอยู่ที่ 25-30 บาท/เที่ยว ถ้าลดราคาช่วง Off-peak อยู่ที่ 15-25 บาท/เที่ยว

2. รถไฟฟ้าสายสีม่วง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปัจจุบันมีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 14-42 บาท/คน/เที่ยว เฉลี่ยเดินทางต่อคนอยู่ที่ 21 บาท/คน/เที่ยว หากลดราคาตั๋วรายเดือนอยู่ที่ 15-20 บาท/เที่ยว ถ้าลดราคาช่วง Off-peak อยู่ที่ 14-25 บาท/เที่ยว

3. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปัจจุบันมีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 16-42 บาท/คน/เที่ยว เฉลี่ยเดินทางต่อคนอยู่ที่ 25 บาท/คน/เที่ยว หากลดราคาตั๋วรายเดือนจะอยู่ที่ 20-25 บาท/เที่ยว ถ้าลดราคาช่วง Off-peak อยู่ที่ 16-30 บาท/เที่ยว

4. รถไฟฟ้าบีทีเอส ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 16-44 บาท/คน/เที่ยว เฉลี่ยเดินทางต่อคนอยู่ที่ 29 บาท/คน/เที่ยว ลดราคาตั๋วรายเดือนอยู่ที่ 26 บาท/เที่ยว ช่วง Off-peak ไม่มี เนื่องจากมีปริมาณคนเดินทางในทุกช่วงเวลา

 

สำหรับมาตรการดังกล่าวเบื้องต้น คณะกรรมการจะหารือในที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางรางที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร เพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป  ซึ่งหากมีการอนุมัติคาดว่าจะดำเนินการทดลองใช้ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตค.-ธค. 62------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OYwIP
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17:20 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน