ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน โดย เสาวคนธ์ วงศ์กองแสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 5

ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบนควน, โรงเรียนบ้านคอกช้าง, โรงเรียนบ้านคลองขุด, โรงเรียนบ้านบ่อมอง, โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดหนองดี รวมทั้งสิ้น 35 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมี พินิจ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบนควน อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโศก จ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม จ. กระบี่ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 20,000 และโรงเรียนในพื้นที่ จ. สงขลา อีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนบ้านวัดใหม่, โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง, โรงเรียนวัดห้วยลาด และโรงเรียนวัดประตูไชย รวมทั้งสิ้น 25 ทุน เป็นเงิน 26,000 บาท

สำหรับโครงการ สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศโดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1–6 ของ วิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cKhgF
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน