ธุรกิจ

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ ร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร


จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน สุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการ สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

สุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (คลังน้ำมัน) และผู้ค้าน้ำมันมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมัน) ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยนำสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน เข้าร่วม “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ที่จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2546 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 16 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,600 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการฯ นี้จะช่วยกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณและราคา เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายผลที่ให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันด้วยตนเอง โดยลูกค้าผู้สนใจสามารถทราบตำแหน่งของสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรได้ โดยการใช้แอพพลิเคชัน “น้ำมันเต็มลิตร” ที่กรมการค้าภายในจัดทำขึ้น หรือสังเกตป้ายสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ทั่วประเทศ เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจได้ว่าเมื่อเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันฯ ของเราแล้ว จะได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างแน่นอน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RGZEH
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน