ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน โดย ภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมด้วยพนักงาน ตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษารวมจำนวน 150 ทุน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ทั้งนี้ ได้มีการมอบทุนจำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ร้อยตำรวจเอกพัฒนศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพุเข็ม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อีกจำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และยังมีกำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ที่เหลืออีก 13 แห่งด้วย

สำหรับโครงการ สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1–6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/I6f33
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน