สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

คมนาคม ศึกษาเพิ่มความเร็ว 120 กม./ชม. แก้ปัญหารถติด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เอาจริง ! สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายเร่งด่วนภายใน 1 เดือน ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความเร็วบนถนน 4 เลน จาก  90 กม./ชม. เป็น 120 กม./ชม. เพื่อเร่งระบายรถ และแก้ปัญหาจราจร

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังประชุมหน่วยงานในกระทรวง โดยสั่งกำหนดแผนการทำงานในระยะเร่งด่วน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1. การปรับเพิ่มความเร็วของรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถสาธารณะ ที่วิ่งบนถนนที่มีการจราจร 4 ช่องทางการจราจรขึ้นไป จากปัจจุบันที่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. ให้สามารถใช้อัตราความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. เพื่อเร่งระบายการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหารถติดได้ แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

2. ปรับช่วงเวลาวิ่งของรถบรรทุก รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จะเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะอนุญาตให้วิ่งเฉพาะช่วงเวลา 00.00-04.00 น. เท่านั้น จากเดิมที่อนุญาตให้วิ่งตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร และการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อบรรเทาปัญหารถติดภายในเมือง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อดี และข้อเสีย รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาอนุมัติ ถ้าศึกษาพบว่าทำได้ก็จะให้ สตช. นำมติ คจร. ไปออกข้อบังคับพนักงานจราจร เพื่อกำหนดเวลาและพื้นที่ห้ามรถบรรทุกวิ่งต่อไป

3. แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้า ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระราม 2

4. แก้ไขปัญหามลภาวะ ที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 จากรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถสาธารณะ โดยจะเข้มงวดกวดขัน การตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยนโยบายเร่งด่วนทั้ง 4 เรื่องนี้ หน่วยงานในที่เกี่ยวข้องต้องนำกลับไปพิจารณาศึกษาข้อมูล และนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/egPjl
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน