Seat ใช้ดโรนขนส่งชิ้นส่วน


 

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปตามการหมุนของโลก เราได้อากาศยานขนาดเล็กที่สามารถบินได้ด้วยตัวเอง โดยใช้รีโมท เป็นตัวบังคับควบคุม ที่เมื่อก่อนนี้ ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นของเล่นสำหรับเด็ก แต่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถใช้ในกิจการทั่วไปได้

โรงงานประกอบรถยนต์ Seat ในเมือง Martorell ซึ่งเป็นโรงงานในสเปนแห่งแรก ที่ทำการขนส่งชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบ โดยการใช้ดโรนในการขนส่ง ด้วยความร่วมมือของ Grupo Sese ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ ได้ใช้บริการการขนส่งชิ้นส่วนจาก Sese’s Logistics Centre ในเมือง Abrera เพื่อขนส่งชิ้นส่วนไปยังโรงงานในเมือง Martorell

โครงการขนส่งชิ้นส่วนนี้ อยู่ภายใต้ความควบคุมของสถาบันการบินเพื่อความปลอดภัยของสเปน ที่จะทำการบันทึกการทำงานในแต่ละวันที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

แม้ว่าการขนส่งชิ้นส่วนนี้เพิ่งเริ่มต้น ถึงแม้เป็นเพียงสิ่งของชิ้นเล็กๆ ที่โรงงานแห่งนี้ขาดอยู่ แต่สำหรับในอนาคต จะพัฒนาความยืดหยุ่นในการขนส่งชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้น เพราะโรงงานทั้งสองแห่งมีระยะห่างราว 2 กม. แต่การขนส่งทางดโรน ใช้เวลาเพียง 15 นาที เท่านั้น ถ้าหากขนส่งด้วยรถบรรทุก อาจใช้เวลาถึง 90 นาที สามารถส่งชิ้นส่วนต่อไปยังสายการผลิตได้ทันเวลาในการประกอบพอดี

พัฒนาการใหม่ๆ นี้ อยู่ในแนวทางของ Seat ที่ประกาศการก้าวไปสู่ Industry 4.0 และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงด้านกระบวนการขนส่ง ให้ทันกับยุคสมัยมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และความคล่องตัวในการทำงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก การขนส่งด้วยดโรนนี้ สามารถลดค่ามลพิษจากไอเสีย ในขณะที่สามารถใช้การชาร์จชุดแบทเตอรีของดโรน ได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน

โรงงานประกอบรถยนต์ของ Seat แห่งนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงให้เป็น Smart Factory และปรับปรุงกิจกรรมด้านการผลิต ให้เข้ากับยุคดิจิทอล ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในสายการผลิต และปรับปรุงเครื่องมือให้เป็นระบบดิจิทอล เพื่อให้ทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้โดยสะดวก และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Wrruv
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน