ธุรกิจ

โออาร์ เปิด “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกของภาคใต้


โออาร์ เปิด “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกของภาคใต้ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน จ. เพชรบุรี มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด” ร่วมกับกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน บริษัท คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด จ. เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานีบริการฯ แห่งแรกบนเส้นทางสู่ภาคใต้ที่เริ่ม “โครงการไทยเด็ด” โดย โออาร์ มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็น “โครงการไทยเด็ด” ครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Hmra4
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน