ธุรกิจ

อีซูชุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง


C1E0BBB1-02FA-4E7A-A513-3C298C50E4D7

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา สำหรับแนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ทรงมีพระราชดำริครั้งแรก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ดังพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้ดังนี้ การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป จากแนวพระราชดำริดังกล่าวก่อให้เกิดแนวคิด และโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมในรื่องของการสำนึกรักบ้านเกิดขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ สืบสานแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ชุดที่ 19 ในชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” ขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องราวของ ลี-อายุ จือปา หนุ่มชนเผ่าอาข่า เจ้าของบแรนด์กาแฟ อาข่า อ่ามา (Akha Ama) ที่น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงมาใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างชุมชนและธุรกิจด้วยการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนบ้านเกิดเพื่อช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความยั่งยืนคืนให้แก่สังคม โดยจะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ ทั่วประเทศ

 

15867F16-4B6B-4DEA-8564-75CD158BAADD

 

กลุ่มตรีเพชร โดย ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า อีซูซุ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการนำเรื่องราวดีๆ และวิถีแห่งของความพอเพียงของบุคคลต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนไทยผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงที่ อีซูซุ ได้ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นชุดที่ 19 ใช้ชื่อชุดว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” ซึ่งนำเรื่องราวที่น่าสนใจของ ลี-อายุ จือปา ชาวอาข่าบนดอยแม่สรวย ชุมชนแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย ที่โตมากับต้นกาแฟที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตจนเรียนจบปริญญาตรี สามารถพูดได้ถึง 4 ภาษา ได้กลับมาพัฒนาอาชีพและสร้างความยั่งยืนคืนให้แก่สังคมและชุมชนบ้านเกิด ด้วยการก่อตั้งบแรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา” โดยยึดหลักความสมดุลระหว่างชุมชน และธุรกิจ นำกาแฟพันธุ์ดีจากบนดอยมาผลักดันให้เป็นที่รู้จักกับคนรักกาแฟทั้งในและต่างประเทศ และร่วมสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตกาแฟให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่ง อีซูซุ มองว่าเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจ และสามารถนำแนวทางปรัญญาแห่งความพอเพียงมาปรับใช้เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต

 

5E0CA48B-785E-4FFE-AA12-E29380E74216

 

ด้าน สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนาม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ร่วมกับ อีซูชุ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราได้ร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” ทางเมเจอร์ และอีซูซุ เราได้นำเสนอความพอเพียงผ่านมุมมองการบริหารธุรกิจเพื่อชุมชนของ ลี-อายุ จือปา เจ้าของบแรนด์กาแฟเพื่อสังคม “อาข่า อ่ามา” เพื่อขายกาแฟคุณภาพระดับโลกให้ผู้บริโภค และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอาข่า เพื่อตอบแทนชุมชนบ้านเกิดของตนเอง โดยเราหวังว่าภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเติมเต็มความพอแล้วดีให้กับตนเองในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินั้น ทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ เป็นผู้เผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ จำนวน 157 สาขา 76 โรงทั่วประเทศ สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากให้ทุกท่านได้มารับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ เป็นตันไป ในส่วนของโรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพลกซ์ จะสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป”

 

AA31B5AB-38D6-42AF-B61B-40987A8F6124

 

ภายในงานได้นำร้าน Aka Ama Lving Factory มาไว้ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 7 พารากอน ซีเนเพลกซ์ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนำลายผ้าพื้นเมืองของแม่มาใช้ทำเป็นโครงไม้ในการตกแต่ง เสมือนทุกท่านได้ดื่มด่ำนั่งจิบกาแฟอย่างสบายใจ พร้อมกลิ่นหอมของกาแฟอาข่า อ่ามา ที่เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ ลี-อายุ จือปา เจ้าของเรื่องราวที่มาของภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ โดยมี แอน-ทองประสม นักแสดง และผู้จัดละคร มาร่วมพูดคุยถึงหลักในการดำเนินชีวิต พร้อมสาธิตการชงกาแฟให้ทุกท่านได้ชมกัน พร้อมรับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัญญาแห่งความพอเพียง ชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” เป็นครั้งแรกผ่านโรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพลกซ์

ร่วมสานสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อสร้างความพอเพียงในสังคม ไปกับ อีซูซุ และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/S2tJd
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 21:23 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน