ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรับการเดินทาง 12-17 กค. 2562


กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 12-17 กค. 2562 ตรวจเข้ม !! ความพร้อมตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดทั่วประเทศ

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางใช้รถใช้ถนนเพื่อไปทำบุญตามประเพณี หรือท่องเที่ยวปริมาณมากกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เน้นมาตรการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทาง ตั้งแต่ต้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น การติดตั้ง GPS Tracking สามารถส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรค ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ตรวจสอบระดับแอลกอฮอลในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน สมุดประจำรถ เป็นต้น หากพบสภาพรถ หรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด และสั่งห้ามให้บริการ โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่ และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที และไม่กระทบต่อการบริหารจัดการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งต้องเพียงพอเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

เนื่องจากช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนน และสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบรถและกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ โดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักเข้า-ออก กรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถ หรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ หรือผู้ประจำ ต้องดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ให้ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบ ทั้งการฉวยโอกาสจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ให้ผู้โดยสารยืนบนรถ รวมถึงให้คำแนะนำการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ หรือประชาชนที่พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8vi96
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน