ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13”


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สำหรับ “กิจกรรมศิริราชเดิน-วิ่ง” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาในวิทยาเขตศิริราช ได้มีโอกาสออกกำลังกาย อันนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสุขภาพ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Iopni
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน